Bygdeväg

AFRY genomför studie av bygdevägar och efterlevnad av cykelöverfarter

12/08/2020

Precis innan sommaren kom besked från Skyltfonden – Trafikverkets fond för mindre trafiksäkerhetsprojekt. AFRY har beviljats medel för två projekt: en studie av bygdevägars möjligheter och en analys av efterlevnaden av cykelöverfarter bland bilister.

En bygdeväg är en landsväg med bara ett körfält, och är vanlig i Danmark och Holland. Istället för två körfält för endast motorfordon så finns ett körfält för motorfordon och en kontrastmarkerad vägren för oskyddade trafikanter som gång och cykel. När två bilar möts så kan de använda vägrenen för att mötas. Projektet kommer att undersöka vilka vägar i Västra Götaland som skulle kunna göras om till bygdevägar med förbättrad framkomlighet och säkerhet för oskyddade trafikanter som följd.

– Bygdevägar är en transporteffektiv lösning som ger cyklister och gående en tydligare och bredare plats på vägen. Det förstärker cyklister och fotgängares rätt att vara på vägen och det ska bli spännande att få undersöka vilka vägar i Västra Götaland som passar bäst för detta, säger Joakim Bjerhem, uppdragsledare för projektet om bygdevägars möjligheter.

Cykelöverfart är en överfart där motorfordon har väjningsplikt gentemot cyklister och är en relativt ny reglering. Syftet med studien är att undersöka hur bra bilister är på att väja för cyklister vid olika cykelöverfarter. Studien kommer att göras som en jämförande fallstudie mellan Göteborg och Malmö.

– Cykelöverfarter underlättar för cyklister och därmed hållbara transportmedel. Därför är det glädjande att Skyltfonden har gett oss möjligheten att undersöka hur bra bilister är på att väja för cyklister vid olika cykelöverfarter, säger Kim Alm, uppdragsledare för projektet om efterlevnad av cykelöverfarter.

Båda projekten kommer att inledas i höst och beräknas vara klara våren 2021.

För mer information, kontakta Joakim Bjerhem på 010-505 36 89 och joakim.bjerhem@afry.com, eller Kim Alm på 010-505 79 72 och kim.alm@afry.com