Odlingsföretaget Spisa Smaker har anlitat AFRY för att ta ett helhetsgrepp kring sin energianvändning.

AFRY ger Spisa Smaker växtkraft

23/05/2022

Odlingsföretaget Spisa Smaker har anlitat AFRY för att ta ett helhetsgrepp kring sin energianvändning. Resultatet visar sänkta energikostnader och lägre miljöpåverkan från företagets växthus. Dessutom har AFRY skapat en tydlig struktur och handlingsplan för det fortsatta energiarbetet.

Spisa-gruppen är störst i Europa inom odling av färska örter i kruka. Den svenska verksamheten omfattar 40.000 kvadratmeter odlingsyta i fyra växthus. Växthusodling är väldigt energikrävande, inte minst under vinterhalvåret då mycket ljus och värme behöver tillföras.

Effektivare energianvändning

Spisa Smaker kontaktade AFRY för att få hjälp att effektivisera energianvändningen och minska sin miljöpåverkan. I ett första steg har AFRY besiktigat, felsökt och åtgärdat energirelaterade problem i ett av företagets växthus i skånska Påarp.

– Vi har inlett ett långsiktigt samarbete med Spisa Smaker för att effektivisera energianvändningen och minska miljöpåverkan från deras anläggningar. Vårt uppdrag omfattar både nya tekniska lösningar och att få befintliga system att fungera och användas på rätt sätt, säger Henrik Brink, specialist inom energieffektivisering på AFRY.

– Samarbetet med AFRY fungerar väldigt bra. De är lyhörda och förstår våra behov. Vi har fått ett bra åtgärdsprogram för att sänka energikostnaderna, vilket vi nu håller på att implementera. Jag ser framför mig att samarbetet fortsätter med våra övriga växthus, säger Roger Stenfeldt, vd för Spisa Smaker.

Stora besparingar och minskat klimatavtryck

De vidtagna åtgärderna har resulterat i stora besparingar av naturgas för uppvärmning, vilket i kombination med en övergång till biogas innebär att Spisa Smaker har minskat sitt CO2-avtryck.

Tack vare effektiviseringen frigörs energivolym och kapital för finansiering av det aktuella projektet samt reinvesteringar i företagets anläggningar. En annan fördel är att AFRY har tagit fram ett digitalt underlag för de tekniska systemen, vilket underlättar framtida service och förbättringsåtgärder.

Resultatet visar sänkta energikostnader och lägre miljöpåverkan från företagets växthus.

Struktur och handlingsplan

Parallellt med de tekniska lösningarna har AFRY kartlagt lagar och regler om energi och bidragsansökningar utifrån kundens verksamhet. Nu finns en tydlig struktur för energiarbetet och en handlingsplan för kommande projekt.

– För att skapa hållbara lösningar över tid, ekonomiska och miljömässiga, krävs ett holistiskt synsätt från såväl oss som kunden. Var vill företaget befinna sig om två år, fem år och på längre sikt? Hur kan vi undvika onödiga investeringar och dra nytta av befintliga förutsättningar för att positionera Spisa Smaker i framkant gentemot deras kunder och konkurrenter, säger Karl-Henrik Rognefjord, affärsansvarig energieffektivisering på AFRY.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta affärsansvarig Karl-Henrik Rognefjord på karl-henrik.rognefjord@afry.com eller 010-505 51 58.