Mining

AFRY har ett väletablerat Center för framtidens gruv-och metallindustri – nu intensifieras satsningen och fler experter rekryteras

AFRY har ett väletablerat Center för framtidens gruv-och metallindustri – nu intensifieras satsningen och fler experter rekryteras

I takt med att hela världen riktar blicken mot den utveckling som nu sker inom industrin i norra Sverige, är AFRY väl förberedda för att bidra till utvecklingen inom gruv- och metallindustrin. AFRYs Center för framtidens gruv- och metallindustri i Sverige har en bredd av expertis med unika spetskompetenser inom området – men fler experter är målsättningen.

Industrins satsningar inom exempelvis elektrifieringen, innebär ett ökat behov av råvaror från gruv- och metallindustrin med fokus på hållbara lösningar och cirkulär ekonomi. Här ser AFRY goda möjligheter att bidra med sin kompetens och intensifierar satsningen genom att anställa en bredd av kompetens de närmsta åren. AFRY har idag nästan 300 processteknologiexperter och ingenjörer i projekt inom gruva och metall i Sverige. Ambitionen är att växa med över 100 personer de kommande åren.

"Vi ser otroligt positivt på utvecklingen som sker i norr. Vi söker en bredd av experter med olika bakgrund för att kunna möta efterfrågan, och vi har starkt fokus på mångfald och inkludering för att attrahera den bästa kompetensen. För oss som ingenjörsbolag är det viktigt att ligga i framkant och accelerera en hållbar utveckling i samarbete med våra kunder", säger Lisa Vedin, affärsområdeschef för AFRYs division inom processindustri i Sverige.

AFRY Lisa Vedin
Lisa Vedin, Head of Process Industries Sweden

AFRY är idag cirka 19 000 medarbetare globalt med tjänster inom industri, infrastruktur och energi. AFRY i Sverige är väl representerade nära sina kunder med kontor på närmare 90 orter med en bredd och samlad expertis i norr i städer som Luleå, Piteå, Kiruna, Boden, Gällivare och Skellefteå – kontor med lokala kompetenser som inkluderas i AFRYs Center för framtidens gruv- och metallindustri. I Skellefteå finns bland annat djup kompetens inom vätgas och Power-to-X som leds av Pedro Raposo som är globalt ansvarig för området.

"Jag ser oss som ett väldigt framåtlutat bolag med bra kapacitet och goda förutsättningar för att bidra till industriell utveckling, med stort engagemang och drivkraft i hur vi integrerar hållbarhet och digitalisering i nära samarbete med våra kunder", säger Lisa Vedin.

"Vi är väldigt stolta över att ha ett erbjudande som täcker hela värdekedjan och att vi därigenom kan bidra till en hållbar utveckling inom området. Vi bidrar aktivt i utvecklingen som nu sker i norra Sverige genom att vi har en unik kompetens i form av process specialister och projektledare med djup kunskap inom gruva, grönt stål och metaller generellt."

Totalt beräknas det investeras cirka 150 miljarder kronor de närmaste åren i norra Sverige - i både infrastruktur, i samhället och genom världsledande industrisatsningar inom gruv- och metallindustrin, i form av grönt stål, vätgas och batteriproduktion.

Kontaktperson erbjudande inom gruva och metall

Mattias Lundborg - Business Segment Manager Mining & Metals

Mattias Lundborg

Business Segment Manager Mining & Metals

Kontakta Mattias Lundborg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.