Absolicon Solar Collectors

AFRY i samarbete med Absolicon

AFRY har fått förtroendet av Absolicon att tillsammans utveckla deras processer för solvärme till processindustrin. Samarbetet berör ångintegrerade solanläggningar i Europa baserade på Absolicons patenterade solfångarteknik.

AFRY ligger i framkant när det gäller solkraft och har under de senaste 15 åren varit aktivt engagerade i ledande solprojekt runt om i världen. Detta samarbete tillsammans med Absolicon innebär att AFRY stödjer med expertis inom processdesign och rörprojektering.

Absolicons patenterade solfångarteknik sparar på miljön, redan i pilotskala, 100-tals ton koldioxidutsläpp årligen som ersätts med ren solenergi. Solfångartekniken innebär dessutom att ungefär 5-10% av processens energibehov över ett år kan tillgodoses.

Samarbetet har bjudit på nya tekniska utmaningar:

”Vi är den del av AFRY som sedan 1895 jobbat med pannor och ångprocesser, men solens egenskaper skiljer sig från de traditionella kraftslagen. Tack vare ett tätt samarbete med Absolicon har vi ändå lyckats komma fram till bra lösningar för slutkunderna. Vi är väldigt glada över förtroendet och det känns verkligen bra att ersätta olja och gas i olika värmeprocesser runt om i världen med ren solenergi.” Säger Robert Kronblad, chef Heat&Power på AFRY i Malmö.

AFRY och Absolicon kommer under 2022 att utöka samarbetet med fler projekt och pilotanläggningar.

Absolicon Solar Collectors
Absolicon Solar Collectors. Foto: Absolicon

Kontakt

Robert Kronblad - Section Manager Heat Power

Robert Kronblad

Section Manager Heat Power

Kontakta Robert Kronblad

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Wind turbines on a hill at sunrise

Läs mer om AFRYs erbjudande inom Förnybar energi