Textile fibers

AFRY ingenjörspartner när TreeToTextile utvecklar ny teknik för produktion av biobaserad textilfibrer i Nymölla

TreeToTextile, som ägs av H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso och LSCS Invest, har investerat 35 miljoner euro i att bygga en demonstrationsanläggning för textilfibertillverkning i skånska Nymölla. AFRY har stöttat TreeToTextile under hela projektutvecklings- och implementationsfasen, under perioden 2016-2022. Anläggningen är nu i uppstartsfas.

TreeToTextile erbjuder en ny teknik för att producera biobaserade textilfibrer med lågt miljöavtryck och har målet att göra hållbara textilfibrer tillgängliga för alla. Den nya fibern är en regenererad cellulosafiber, framställd av förnybara och hållbart framställda råvaror från skogen. TreeToTextile har investerat 35 miljoner euro i att utveckla och bygga en ny demonstrationsanläggning i Nymölla, Sverige. Denna investering är ett avgörande steg inför uppskalning och kommersialiseringen av den nya tekniken.

AFRY har varit den ledande konsulten och ingenjörspartnern till TreeToTextile från tidiga skeden i projektutveckling och har sedan fått förtroendet med den fortsatta projekteringen av demonstrationsanläggningen.  

I projektutvecklingsfasen utförde AFRY flera förstudier och förprojekt, processdesign, uppskalningsutredningar samt planerade testkörningar hos leverantör. Förstudierna och förprojekten inkluderade investerings- och driftskostnadsuppskattningar både för demostrationsanläggningen och framtida fullstora produktionsanläggningarna. I implementationsfasen för demonstrationsanläggningen ansvarade AFRY för projektering, projektledning samt montageledning och tillhandahöll även tjänster för miljötillstånd och upphandlingssupport samt vissa egenproducerade specialmaskiner och IT-lösningar. Läs mer

- AFRY och TreeToTextile har en långvarig, ömsesidig utvecklande relation som vi hoppas kunna fortsätta. Tillsammans med AFRY har vi övervunnit utmaningarna i projektet genom nära samarbete, flexibilitet, bred kompetens och viktigast av allt - ett ömsesidigt engagemang, säger Olli Ylä-Jarkko, CTO på TreeToTextile.

Driftsättningen av demostrationsanläggningen startade sommaren 2022 då anläggningen även överlämnades till TreeToTextile för fortsatt uppstart och optimering av processen.

- Jag är stolt över det djupa och långvariga samarbetet med TreeToTextile. Detta projekt är också bevis på AFRYs förmåga och kompetens att möta olika krav i investeringsprojekt – från tidig utvecklingsfas till fullskalig implementering. AFRYs långa erfarenhet av biobaserade material, kombinerat med vår erfarenhet av processindustri och projektgenomförande, gör oss till en unik partner för industrin, säger Lisa Vedin, affärsområdeschef för AFRYs division inom processindustri i Sverige.

Läs mer

Driven av den växande efterfrågan på kläder och textilier har den globala textilfiberproduktionen fördubblats under de senaste 20 åren och nådde år 2020 109 miljoner ton. Denna trend ser ut att hålla i sig och en ökning med ytterligare 34 % förväntas till år 2030. Samtidigt är textilindustrin den näst mest förorenande industrin i världen. Det finns ett uppenbart och akut behov av att omvandla denna växande industrisektor i en mer hållbar riktning. Konstgjorda cellulosafibrer (MMCF) räknas som ett av de miljövänliga och hållbara alternativen för att göra textilsektorn mer hållbar.

Läs mer om hur AFRY kan stödja textilindustrin att bli mer hållbar

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Sporrong, Process Technology and Digitalisation, Process Industries Sweden
Tel: +46 70 5921 610
E-post: jonas.sporrong@afry.com

Mediaförfrågningar:

Maria Rothzén, PR-ansvarig AFRY i Sverige
Tel: +46 10 505 60 09
E-post: maria.rothzen@afry.com

 

About TreeToTextile

TreeToTextile™ is a Swedish-based game-changer within the textile industry with an important mission to develop better fibers to all. Supported by our strong owners H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso and LSCS Invest, we develop and commercialize a new innovative cellulose-based fiber technology, to provide a versatile fiber with a low environmental impact at a low production cost.

 

AFRY är en europeisk ledare inom ingenjörs-, design- och rådgivningstjänster, med en global räckvidd. Vi påskyndar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future