AFRY i Danmark

AFRY inspirerar fler unga att bli ingenjörer genom Tekniksprånget

Genom Tekniksprånget får unga människor som läst naturvetenskaplig eller teknisk linje på gymnasiet möjlighet att göra praktik på ett teknikföretag.

I år har AFRY sex praktikanter i Stockholm och två i Gävle. Syftet är att uppmuntra fler unga människor att studera till ingenjörer och på så sätt stärka Sveriges ingenjörskultur.

Projektet drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) på begäran av den svenska regeringen. Till höstens praktik sökte runt 195 unga, varav 98 kvinnor, 95 män och 2 av andra kön. Av de som praktiserar är drygt hälften kvinnor.

Feedback efter praktiken:

  • 7 av 10 säger att Tekniksprånget påverkat vad de valde att studera
  • 8 av 10 säger att de vill bli ingenjörer
  • 9 av 10 säger att Tekniksprånget minskar avhoppen

Vi frågade Emma Karlsson, ansvarig för Tekniksprånget på AFRY om hennes roll gällande samarbetet.

Vilken roll har du på AFRY?

Jag arbetar som Rekryteringspartner där jag stöttar ledningsgruppen på AFRYs division Advanced Automation South. Jag stöttar och coachar i deras rekryteringsarbete, personalstrategi, arbetsgivarvarumärke och andra rekryteringsrelaterade frågor.

Hur ser AFRYs samarbete med Tekniksprånget ut?

AFRY har samarbetat med Tekniksprånget i tio år. Tillsammans med Tekniksprånget kan AFRY välkomna praktikanter mellan 18 och 20 år som har läst antingen teknik eller naturvetenskap på gymnasiet. Detta är ett utmärkt tillfälle för AFRY att uppmuntra den framtida generationen att bli ingenjörer.

Five trainees at Afry

Vad hoppas du att praktikanterna kommer att lära sig av sin tid på AFRY?

Genom att tillbringa fyra månader på AFRY hoppas jag att praktikanterna ska få en djupare förståelse för hur bred och varierande ingenjörsyrket kan vara, och framför allt hur viktigt det är för vårt samhälles framtid. En stor del av dagens unga ignorerar en högre teknisk utbildning på grund av bristande kunskaper om själva karriären.

Jag hoppas att AFRY kommer att öka intresset bland unga – särskilt yngre kvinnor – att välja en högre teknisk utbildning.

Hur kan praktikanter stärka AFRY?

Praktikanterna är vår framtida generation. Deras synvinkel är ytterst värdefull för oss. Tekniksprånget har uppgett att 76 % av praktikanterna påbörjade en teknisk utbildning efter att de avslutat praktiken. Många av våra tidigare praktikanter på AFRY fortsatte också att arbeta på AFRY under sina studier. Samarbetet stärker AFRYs varumärke som arbetsgivare och hur AFRY bidrar till samhället.

Hur tror du att samarbetet kommer se ut i framtiden?

Idag är det brist på ingenjörer på arbetsmarknaden, vilket gör att sektionerna på AFRY brister. I framtiden hoppas jag att fler av våra chefer på AFRY kommer att se värdet av detta projekt och vilja bli en del av den stora möjlighet som detta ger. Genom att vara mentor för våra praktikanter kan AFRY hjälpa till att lösa detta problem.

Bliv en del af AFRY

Lär känna oss

Vi är modiga nog att stå upp för det vi tror på.

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Karlsson - Recruitment Partner

Emma Karlsson

Recruitment Partner

Kontakta Emma Karlsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.