1790_afry_makingfuture0898.jpg

AFRY invald i SOFF:s styrelse

Fredrik Ekstrand ny ledamot i styrelsen

Affärsområdeschefen Fredrik Ekstrand har blivit invald i SOFF:s styrelse. Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschförening för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige.

SOFF:s syfte är att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för försvars- och säkerhetsföretag genom att främja marknadstillträde och handelsutbyte. Samverkan med relevanta myndigheter, organisationer och näringsliv är stort fokus för SOFF.

AFRY har som den största oberoende konsultleverantören inom försvar och säkerhet i Sverige länge engagerat sig i SOFF på olika nivåer, i allt från olika arbetsgrupper till konferenser och mässor. De senaste årens oroliga geopolitiska läge gör detta ännu viktigare och genom att bidra med en representant i SOFF:s styrelse kan AFRY fortsättningsvis påverka i positiv riktning.

─ Det är viktigt för oss på AFRY att göra allt vi kan för ett säkrare och hållbarare samhälle. Vårt engagemang i SOFF, och min plats i styrelsen, är en del i detta arbete där vi verkligen kan göra skillnad genom att bidra till en god dialog och ett gott företagsklimat inom försvar och säkerhet, Fredrik Ekstrand, affärsområdeschef för Systems Management, Industrial & Digital Solutions Division.

Fredrik Ekstrand