Varbergstunneln under uppbyggnad

AFRY kvalitetssäkrar Varbergstunneln

AFRY är ansvariga för entreprenadbesiktningen vid bygget av Varbergstunneln

Det är ett stort och komplext projekt som omfattar många olika teknikområden. Uppdragsgivare är Trafikverket och tunneln öppnar för tågtrafik i slutet av 2024.

Trafikverket moderniserar Västkustbanan med dubbelspår genom Varberg och en tre kilometer lång tunnel under centrum. Syftet är att öka kapaciteten, tillförlitligheten och trafiksäkerheten samtidigt som stadsmiljön blir lugnare och staden kan växa mot havet.

Bygget av Varbergstunneln

AFRY ansvarar för entreprenadbesiktning av Varbergstunneln, inklusive en ny station med nedsänkta plattformar och en ny godsbangård. Uppdraget omfattar besiktning av bland annat tunnel- och bergarbeten, teknikbyggnader, BEST (bana, el, signal, tele), planteringar och grönytor, hissar, rulltrappor och övriga installationer.

– Det är ett väldigt stort projekt som täcker i princip alla teknikdiscipliner. Vi följer entreprenaden noga och har täta avstämningar med uppdragsgivaren så att vi hinner genomföra alla kontroller enligt tidplan, säger Henrik Nilsson, ansvarig besiktningsman på AFRY och fortsätter:

– Projektet är även tekniskt avancerat, exempelvis vad gäller grundvattenproblematik, bergteknik samt avancerade betongkonstruktioner och järnvägsinstallationer.

En komplett besiktningsorganisation

Besiktningsorganisationen består av 15 personer som alla är anställda på AFRY. Förbesiktning av olika delar i projektet utförs efterhand som de färdigställs och slutbesiktning sker under 2025.

– Vi har upphandlat ett helhetsåtagande för entreprenadbesiktning. Det underlättar för mig som beställare, annars hade jag fått samordna hela besiktningsorganisationen. Jag uppfattar AFRY som väldigt kompetenta och är jättenöjd med deras arbete, säger Gunnar Larsson, Trafikverkets projektledare för driftsättning och överlämning.

Totalkostnaden för projekt Varbergstunneln beräknas till 7,8 miljarder kronor och tunneln öppnar för trafik i december 2024.

– Vi har ett bra samarbete med både Trafikverket och totalentreprenören Implenia. Det är roligt att få visa bredden på AFRYs tekniska kompetens i ett så stort och komplext infrastrukturprojekt, avslutar Henrik Nilsson.

Varbergstunneln
Foto: Implenia Sverige AB

Kontakt

Henrik Nilsson - Section Manager

Henrik Nilsson

Section Manager

Kontakta Henrik Nilsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.