barley-field-nature-green-sky-food-beverage-malt

AFRY levererar digital lösning till Ålö för att öka produktionseffektiviteten

24/03/2023
Ålö AB, leverantör inom lantbruksmaskinbranschen, investerar i nytt system för automatiserad kvalitetskontroll och har valt AFRY som digital samarbetspartner. AFRYs uppdrag ska resultera i ökad produktionseffektivitet och kvalitetsförbättring genom en automatiserad tillverkningsprocess för maskindelar, samt bidra till förbättrad säkerhet och ökad lönsamhet.

Ålö, med varumärket Quicke, är tillverkare av världens första körbara frontlastare. Ålö fokuserar stort på innovation för att utveckla sina frontlastare med digitala lösningar som underlättar och effektiviserar arbetet för lantbruken. Nu

Ålö och AFRY har haft ett nära samarbete under många år. När bolaget nu investerar i den egna verksamheten för att optimera produktionen har man valt AFRY som digital samarbetspartner. AFRY kommer att utveckla och implementera ett system för kvalitetskontroll av mekaniska komponenter. Det innebär att kontroll genomförs automatiskt innan komponenterna går vidare till måleri, vilket sker genom beröringsfri kontroll med kameror som säkerställer att komponenterna är rätt placerade innan målning sker. Systemet är även integrerat mot kringliggande system för produkt-, modellregister och spårbarhet.


- Vi har ett väl fungerade samarbete med AFRY där de levererat och stöttat oss på ett professionellt sätt i vår utveckling kring digitala lösningar under lång tid. Vi känner oss trygga med AFRYs förmåga att möta oss med rätt kompetens och systemlösningar som gör att vi ökar vår kapacitet och utvecklar verksamheten i den riktning vi önskar, säger Jonas Örmin, Manufacturing Manager på Ålö.

AFRY erbjuder smarta digitala lösningar för att öka effektiviteten och spårbarheten i industriella processer för att optimera produktiviteten. Därutöver har AFRY en egen testmiljö för processteknik i Piteå. Systemet för Ålö kommer därmed att utvecklas och testas via AFRYs testmiljö för installation i produktion genom att validera delar av systemet. Det kommer att bidra till en både kortare och säkrare idrifttagning.

- Vår ambition inom AFRY och vårt erbjudande inom digitalisering är att vara en självklar partner för att öka industrins konkurrenskraft då industrin genomgår skiften mot industri 4.0 och digital transformation generellt. Vårt samarbete med Ålö är ett bra exempel på detta, säger sektionschef Conny Hökfors.

Systemet är planerat att vara tas i drift Q2 2023.

 

Om Ålö och ätbar intelligens till 2050

Vid år 2050 kommer världens lantbruk behöva livnära och förse över 9,7 miljarder människor jorden över med mat. Det är 30 % mer munnar att mätta än idag. Enligt ledande experter kommer livsmedelssäkerhet bli en av våra största utmaningar. Detta som en effekt av klimatförändringar som minskar avkastningen (+ 0,5 ° = 10 % mindre) och tvingar oss att bli mer effektiva och smarta gällande vårt lantbruk.

Allt Ålö gör, ner till minsta detalj, är med en sak i åtanke: att göra lantbrukaren bakom maskinen effektivare genom en digitaliserad framtid där jobb som kostar både tid och pengar automatiseras för att underlätta böndernas arbete.

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Conny Hökfors, Gruppchef inom digitalisering
Tel: +46 72 002 01 86
E-post: conny.hokfors@afry.com

Maria Rothzén, PR och PA ansvarig AFRY i Sverige
Tel: +46 72 566 1928
E-post: maria.rothzen@afry.com