Data and Graphs in Hexagons

AFRY levererar tjänster inom integrerat logistikstöd till FMV

18/11/2020
AFRY har valts ut som en av de partners som getts förtroende att leverera tjänster inom integrerat logistikstöd (ILS) till Försvarets materielverk (FMV). Ramavtalet som även kan användas av Försvarsmakten, sträcker sig fram till december 2021 med möjlighet till förlängning till 2026 och säkrar att FMV har tillgång till nödvändig kompetens inom ILS.

ILS är en metod för att planera och utveckla optimerat stöd för system i syfte att säkerställa rätt tillgänglighet under hela livscykeln. Den kan utnyttjas i varje steg av ett systems livscykel för att uppnå högsta möjliga operationella tillgänglighet till lägsta tänkbara livscykelkostnad.

Metoden är en nyckelkompetens för att ge kunden maximalt värde för inköpta system under hela livscykeln och är en mycket viktig del i det svenska försvarets planer på att växa i volym och förmåga. AFRY arbetar målmedvetet med att utöka och bredda sin kompetens inom området och började under 2019 certifiera anställda inom ILS på för tydliggöra och kvalitetssäkra kompetensen.

– Vi är glada att vårt långvariga samarbete med FMV fördjupas ytterligare genom detta ramavtal och att vi med våra tjänster inom ILS bidrar till det svenska försvarets planer på att växa i volym och förmåga, säger Mats Wallin, chef för affärsenhet Defence & Security på AFRY.

Mats Wallin - Business Unit Manager, Defence & Security

Mats Wallin

Business Unit Manager, Defence & Security

Kontakta Mats Wallin

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.