AFRY miljöcertifierar NREP Logicenters hela fastighetsbestånd

AFRY miljöcertifierar NREP Logicenters fastighetsbestånd

50-tal byggnader certifieras med BREEAM In-Use

NREP Logicenters har som ambition att certifiera samtliga befintliga byggnader i sitt bestånd med BREEAM In-Use. AFRY har hittills medverkat till att 16 byggnader är certifierade och arbete pågår med ytterligare ett 30-tal.

Logicenters, som är en del av NREP-koncernen, är en långsiktig ägare av moderna logistikfastigheter i Norden och Polen. Totalt äger företaget nästan 2 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar logistikyta. Som fastighetsägare har de höga hållbarhetsambitioner och som ett led i det certifierar de nu samtliga sina byggnader enligt BREEAM In-Use. Målet är att nå minst betyget Very good.

Åtgärder för att höja betyget

För att nå det höga betyget krävs åtgärder som exempelvis installation av solcellsparker och laddstolpar, förbättrad arbetsmiljö i byggnadens lokaler och en omfattande avfallshantering.

AFRY ansvarig för certifieringen

AFRY ansvarar för att genomföra certifieringarna och att tillsammans med förvaltningsorganisationen se till att varje byggnad når upp till företagets hållbarhetsmål.

Jämför byggnaders miljöprestanda

BREEAM In-Use är ett internationellt miljöcertifieringssystem utformat för befintliga byggnader. Certifieringssystemet bedömer byggnaden inom 10 miljöområden, bland annat Energi, Transporter, Vattenanvändning och Resurseffektivitet. Certifieringen gör det möjligt att på ett enkelt sätt jämföra byggnaders miljöprestanda och erbjuder ett effektivt verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar.

Kontakt

Har du frågor om hållbart byggande och miljöcertifiering? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor eller lediga jobb.

Sara Jernelius - Sustainable Building, Stockholm

Sara Jernelius

Hållbart byggande, Stockholm

Kontakta Sara Jernelius

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.