AFRY miljösamordnar fastighetsprojekt i framkant

AFRY miljösamordnar fastighetsprojekt i framkant

26/02/2021

Bonnier Fastigheters nya kontorsbyggnad Portalen ligger i Stockholms miljöprofilområde Norra Djurgårdsstaden och ska certifieras i BREEAM med betyg EXCELLENT.

I Södra Värtan utvecklar Bonnier Fastigheter en kontorsfastighet på 17 000 kvm i 14 plan med flertalet takterrasser. Projektet, som benämns Portalen, planeras att stå klart 2024 och ska då husera 1 200 kontorsarbetsplatser samt en restaurang i entréplan.

Miljöcertifiering BREEAM med betyg EXCELLENT

Projektet har höga hållbarhetskrav och ska miljöcertifieras enligt BREEAM med betyget EXCELLENT, vilket är det näst högsta betyget som går att få på en femgradig skala. Enbart två byggnader i Sverige har fått ett högre betyg.

Certifieringen ställer extra höga krav på bland annat energieffektivitet, innemiljö, materialanvändning, ekosystempåverkan, transporter, vattenanvändning, avfallshantering samt miljöledning under projektering och produktion.

Hållbar stadsutveckling

Fastighetsprojekt i Norra Djurgårdsstaden måste dessutom uppfylla Stockholms stads ambitiösa krav på hållbarhet. Stadsdelen är ett av Stockholm stads miljöprofilområden som därmed ska vara ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. I området ska beprövade lösningar kombineras med ny och innovativ teknik. I Stockholms stads krav ingår bland annat att byggnaderna ska uppnå en standard motsvarande Miljöbyggnad GULD.

Samordnare och Assessor

AFRY ansvarar för att samordna BREEAM-certifieringen och tillhandahåller både BREEAM-AP samt BREEAM Assessor i projektet.

Kontakt

Har du frågor om miljöcertifiering och hållbart byggande eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

AFRY contact person generic image

Sara Jernelius

Hållbart byggande, Stockholm

Kontakta Sara Jernelius

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.