Person touching digital screen

AFRY och Agilon inleder partnerskap för automatiserade processflöden

16/11/2020

AFRY har inlett ett partnerskap med Agilon, som erbjuder företag en lösning att frigöra tid till förbättringsarbeten genom en visuell datadriven processanalys.

Agilon är ett svenskt innovativt bolag som genom digitalisering hjälper företag att höja sin förbättringspotential på ett snabbt och effektivt sätt. Med syftet att tillsammans hjälpa företag och organisationer  med processanalys och verksamhetsförbättring har AFRY och Agilon tecknat ett samarbetsavtal där Agilon står för lösningen och AFRY bidrar med ett starkt kundnätverk och engagerade konsulter med spetskompetens som både kan driva leverans och förbättringsarbete.

I vår tid där allt digitaliseras och förväntas gå snabbare ställs högre krav på organisationers processer och metoder. För att möta dessa förväntningar har Agilon tagit fram ett koncept där man kan visualisera och analysera processflöden med verktyg för avvikelsehantering, helt datadrivet.  Detta ger tydliga fördelar både vid process-kartläggning och att hitta grundorsaker till avvikelser och flaskhalsar.

Resultaten visualiseras med Microsoft Power BI, en marknadsledande plattform som integrerar omedelbart med Agilon och skapar en layout på grafer, diagram eller rapporter, direkt från processanalysen. 

-Vi är väldigt glada över detta partnerskap som bidrar till att stärka vårt nätverk inom AFRY och samtidigt få ta del av Agilons metod. För vår del ser vi stora möjligheter att hjälpa våra kunder genom detta samarbete, framförallt för de kunder som vill öka sin grad av transparens i sina processer och även öka takten i sin digitalisering säger Erik Fahlén, sektionschef Supply Chain Management, AFRY

Konceptet bygger på tre huvudsakliga funktioner, kartläggning, analys och monitorering  och användningsområden där processen med fördel tillämpas är inom orderhantering, inköp & logistik samt service.  Detta är en generisk lösning som kan tillämpas i alla processer som till exempel ärendehantering, HR-processer och R&D-processer.

 

Läs mer om Agilon här: https://www.agilon.io/sv/start/

 

Erik Fahlén

Section Manager, Supply Chain Management