Graphs

AFRY och PRO(a)ACT i partnerskap för intelligent och miljömedveten inköpsanalys

09/09/2020

AFRY har ingått partnerskap med PRO(a)ACT, en tjänst för intelligent inköpsanalys, med en stark vision om att förenkla vardagen för inköpare genom att bli mer datadrivna.

PRO(a)ACT är ett ProcTECH-bolag som erbjuder en molntjänst för intelligent inköpsanalys och hjälper inköpare att enklare ta beslut genom att omvandla deras data till insikter. Med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) automatiseras kategoriseringen av kostnaderna och data förädlas för att ge mer tid till analys istället för administration. Verktyget ger dessutom möjlighet att beräkna organisationers miljöpåverkan från inköpen genom att samköra deras data med olika miljökoefficienter. Det leder till en möjlighet att bedöma vilka inköp som är viktigast att prioritera ur klimatsynpunkt.  

– Vi arbetar hela tiden med att stärka våra nätverk med kompetens som kompletterar oss på AFRY. En viktig del i det handlar om att stärka banden med partners som sitter på spetskompetens. Här ser vi PRO(a)ACT som en viktig del, där vi får tillgång till deras marknadsledande lösning och tekniska kompetens, säger Erik Fahlén, Sektionschef Supply Chain Management, AFRY.

En vanlig utmaning är svårigheten i att ta tillvara på den datamängd som finns tillgänglig idag eftersom bristen på både tid och kompetens är ett faktum. Tillsammans vill AFRY och PRO(a)ACT minska det manuella arbetet och öka kunskapen kring styrkan i att vara en datadriven organisation. Bolagen kommer kartlägga hur fler inser värdet av en automatiserad och hållbar tjänst för inköpsanalysen.

– Vi vill underlätta vardagen för inköpare och erbjuder ett stort kundvärde i att spara tid med automatik. Flera av våra kunder har miljontals rader där vi lyckats kategorisera upp över 99 procent av deras datamängd, vilket är en enorm tidsbesparing. Idag utforskar många möjligheterna med AI, medan AI redan är kärnan i vår verksamhet, säger Kim Grandell, Produktägare för PRO(a)ACT.

 

Läs mer om PRO(a)ACT här: https://proaact.se/

Erik Fahlén - Section Manager, Supply Chain Management

Erik Fahlén

Section Manager, Supply Chain Management

Kontakta Erik Fahlén

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.