Stena recycling

AFRY och Stena Recycling utvecklar storskalig återvinningsanläggning för elbilsbatterier i Halmstad, Sverige

Ingenjörsarbete i framkant för att påskynda den gröna omställningen

Stena Recycling har investerat i en ny batteriåtervinningsprocess med AFRY-ingenjörer som designar avgörande komponenter. Projektet syftar till att möta den växande efterfrågan på hållbara och miljövänliga lösningar för använda litiumjonbatterier från bilar.

AFRY’s ingenjörer har bidragit till att forma den inledande fasen av batteriåtervinningsprocessen genom att designa avgörande komponenter såsom lyftbord, transportvagn och urladdningsstationer. Den nya återvinningsanläggningen har en årlig återvinningskapacitet på 10 000 ton och kan hantera en genomströmning på två ton per timme från vilken biltillverkare som helst, samtidigt som hälsa och säkerhet prioriteras.

"Upprättandet av återvinningsanläggningen är ett steg mot att möta efterfrågan på en hållbar och miljövänlig återvinningsprocess för använda batterier, vilket är avgörande för den ökande användningen av elbilar. Vi är stolta över att vara en del av ett initiativ som hjälper till att påskynda övergången till en mer hållbar framtid", säger Jörgen Simonsson, Business Unit Manager, Product and Software Engineering på AFRY.

Det heltäckande systemet som sätts upp av AFRY och Stena Recycling kommer att skapa en cirkulär ekonomi genom att maximera värdet av resurser under användning och återvinna produkter och material vid slutet av deras livstid.

Elektrifieringen av samhället har precis börjat, och vi vill främja ett cirkulärt tillvägagångssätt för batteriproduktion,

säger Kristofer Sundsgård, VD för Stena Metallkoncernen.

Invigningsceremonin för återvinningsanläggningen hölls den 29 mars 2023 i Halmstad, Sverige, och Stena Recycling planerar att replikera lösningen nationellt och internationellt, med AFRYs fortsatta stöd för att främja den gröna omställningen.

Läs mer om projektet här.

stena recycling i halmstad, sverige
Stena Recycling i Halmstad, Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Simonsson - Business Unit Manager Product & Software Engineering

Jörgen Simonsson

Business Unit Manager Product & Software Engineering

Kontakta Jörgen Simonsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Christian Bergdahl - Section Manager, Connected Products, Product & Software Engineering

Christian Bergdahl

Section Manager, Connected Products, Product & Software Engineering

Kontakta Christian Bergdahl

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.