Two women sitting on a bench, talking.

AFRY på Allbrights gröna lista

Erkännande för jämn könsfördelning i ledningsgruppen

Idag publiceras Allbrights årliga granskning av jämställdheten inom Sveriges börsnoterade bolag. AFRY har uppnått en relativt jämn könsfördelning i ledningsgruppen (40/60) och har därför placerat sig på Allbrights gröna börslista.

Allbright rankar varje år börsbolagen från bäst till sämst på att befordra kvinnor till ledningsgruppen. De jämställda bolagen listas på Allbrights gröna lista, de mediokra bolagen på den gula och de mansdominerade på den röda listan.

-Forskningen visar att grupper med en jämn könsfördelning är mer innovativa och har bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut. Med fokus på att leverera hållbara ingenjörs- och designlösningar inkluderar AFRY också ett jämställdhetsperspektiv när vi till exempel arbetar med uppdrag för framtida stadsplanering. Vi fortsätter därför att sträva efter en jämnare könsfördelning inom hela företaget, säger Marie Trogstam, Head of Sustainability på AFRY.

Ladda ner Allbrights rapporten här.