Three AFRY brave women looking at the camera

AFRY på Allbrights gröna lista

I årets Allbrightrapport placeras AFRY på gröna listan för en jämn könsfördelning (40/60) i ledningen.

Rapporten visar bland annat att det för första gången finns fler bolag på den gröna listan än den röda listan (där företagsledningarna helt saknar kvinnor) och att andelen kvinnor i ledningsgrupper nu uppgår till 28 procent.

Trenden är positiv, men det finns mycket kvar att göra. I styrelser är 36 procent kvinnor – nivån är samma som föregående år.

I årets undersökning har Allbright även tittat på representation av olika hudfärger. Siffrorna visar att ledningsgrupperna består till 95 procent av vita, medan styrelsernas andel vita uppgår till hela 98 procent. Allra tuffast att ta plats är det för icke-vita kvinnor.

AFRY strävar hela tiden efter jämn könsfördelning trots att vi verkar i en mansdominerad bransch. Vi har ett skarpt jämställdhetsmål: att nå 40 procent kvinnligare ledare år 2030.


Läs hela Allbrights rapport här.