A group of five adults walking on a roof terrace

AFRY populäraste arbetsgivaren bland forskare

21/06/2021

AFRY rankas återigen som den populäraste arbetsgivaren när forskare i Sverige väljer potentiella arbetsgivare. Framtidens Forskning har i sin årliga undersökning frågat 700 forskare i Sverige vilka företag de kan tänka sig att arbeta för och 28 procent av de svarande väljer AFRY. Astra Zeneca och Volvo Group kommer strax efter, med 27 respektive 25 procent.

Undersökningen genomfördes i början av maj 2021 och är gjord mot ett slumpmässigt urval av forskare i akademin. Resultatet baseras på svar från cirka 700 forskare som har svarat på frågan "Vilka av följande forskningsintensiva företag skulle du kunna tänka dig att arbeta hos?”.

Hållbarhet, digitalisering och samverkan löper som en röd tråd genom AFRYs verksamhet. Det finns ett brett perspektiv och arbetet spänner över allt från digitalisering i industrin till smarta bostäder och hur vi planerar våra städer för att skapa goda livsmiljöer för människor runt om i världen.

AFRY har en stark koppling till akademi och forskning genom sin stiftelse och delägare, Åforsk, som varje år bidrar till forskningsprojekt. Dessutom samverkar AFRY med Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Strategin för att fortsätta vara ett ledande innovativt företag handlar om att samverka med forskning och att attrahera forskare och experter, som arbetar med en målmedveten transformation där AFRY hjälper företagets kunder att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

Vårt företag befinner sig på en resa där vi går mot att förpacka vår egen kompetens i innovativa helhetslösningar. AFRY jobbar med stora komplexa projekt i segment där vi kan vara ledande, kompletterat med digitalisering och hållbarhet. Vi har pekat ut följande områden: infrastruktur, bioindustri, energi, livsmedel och life science, säger Jonas Gustavsson, VD AFRY.

Många väljer företag utifrån att de vill bidra till ett bättre samhälle. Vi styrs av goda värderingar och lever som vi lär. Dessutom får de som arbetar här möjlighet att delta i stora tvärdisciplinära projekt där de får jobba med de nyaste teknologierna. Vi har en smältdegel av kompetenser eftersom vi jobbar med allt från drönarteknologi på Antarktis till elektrifieringen av fordonsindustrin.

Våra kunder söker hållbara lösningar. Och för att hjälpa dem behöver vi samverka ännu mer med akademin eftersom tekniklösningar, forskning och innovation tillsammans bidrar till bättre hållbarhet, säger Jonas Gustavsson.

Magasinet och webbtidningen Framtidens Forskning produceras av NextMedia, i samarbete med Stiftelsen för Strategisk Forskning. Den statistiska felmarginalen för undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Läs mer om undersökningen: framtidensforskning.se/2021/06/16/samverkan-avgorande-for-sveriges-konkurrenskraft