Grooved Sustainable Packaging material

AFRY pratar hållbara förpackningslösningar i Almedalen

08/07/2022
Vad är viktigast för en framgångsrik förpackningsresa mot en cirkulär ekonomi? Ja, det var en av frågorna som stod i inbjudan till ett rundabordssamtal som Christian Håkansson, senior konsult inom Packaging Development fick äran att vara med på. Samtalet ägde rum 5 juli på Hotell Gute för intressanta diskussioner och sedan bjöds det på lunch.

Inbjudan kom ifrån Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier Dryckesbranschen Klimatinitiativ, DKI. Tillsammans vill de minska branschens klimatavtryck i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 . De bjöd därmed in flera aktörer både från industri, akademi och andra organisationer för att diskutera klimatpåverkan, dra nytta av varandras kunskaper och för att få ett bredare perspektiv på frågan om hållbara förpackningar.

 

Det var runt 35 personer med olika bakgrund och infallsvinklar till ämnesområdet, hållbara förpackningar och främst dryckesförpackningar. Bland deltagarna fanns flertalet producenter i dryckesindustrin, branschorganisationer, handlare, förpackningstillverkare, hållbarhetsexperter, förpackningsexperter och återvinningsindustrin. Med andra ord en bra representation av hela värdekedjan.

 

Samtalet genomfördes i mindre grupper som diskuterade givna ämnen och frågeställningar med diskussion i helgrupp efter varje ämnesområde, t.ex att identifiera de största utmaningarna för mer cirkulära förpackningar, vems är ansvaret att driva övergången till mer hållbara lösningar samt önskade forsknings eller utvecklingsgenombrott som skulle kunna förändra läget totalt.
Det blev ett mycket lyckat rundabordssamtal som verkligen belyste nyttan av att sätta personer från hela värdekedjan i samma rum!

Woman talking to audience around table

"Diskussionerna blev många, långa, givande och ofta intensiva och kunde ha pågått mycket längre än vad tiden medgav. Oavsett bakgrund så hade vi ofta en hög grad av samsyn i de frågor som diskuterades vilket gjorde att diskussionerna kunde fördjupas istället för att lägga tid på att komma överens. Glädjande nog så uttalades det också att dessa samtal troligen kommer att fortsätta i någon form framöver, säger Christian.
För egen del så tar jag med mig flertalet insikter, bland annat en bekräftelse på vad vi inom Packaging Development ofta säger till våra kunder:

- Sätter vi alla värdekedjans intressenter i samma rum så effektivicerar vi inte bara utvecklings och beslutsprocessen. Ännu viktigare så ökar kunskapen om varandras utmaningar och möjligheter och ett bättre slutresultat uppnås, ofta på kortare tid."

 

Jag är både stolt och glad att jag och vi på AFRY Packaging Development fick möjlighet att vara delaktiga i detta viktiga initiativ och dela med oss av vår expertis inom förpackningsområdet. Att detta dessutom skedde under Almedalsveckan, på initiativ från Systembolaget, SVL och KDI, visar att vi inte bara börjat bli av med stämpeln ”bara förpackning” utan ännu mer hur vi gemensamt och med samlad kraft kan påverka och snabbare nå de globala hållbarhetsmålen.

Vill du veta mer?

Eva Liv - Section Manager Supply Chain Management

Eva Liv

Section Manager Supply Chain Management

Kontakta Eva Liv

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Pär Ström  - Business Unit Manager, Supply Chain Management

Pär Ström

Business Unit Manager, Supply Chain Management

Kontakta Pär Ström

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.