Diös hero

AFRY projekterar Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge

21/02/2020
Ronny Tenggren
Ronny Tenggren
Foto: Diös

Sedan våren 2019 bidrar AFRY med projektering av Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge. Tillsammans med fastighetsägaren Diös, samverkansentreprenören ByggPartner och flera underentreprenörer arbetar AFRY för att utveckla det nya huvudkontoret. En av de som jobbar med projektet från AFRYs sida är Ronny Tenggren, uppdragsledare på AFRY i Borlänge.

 

Hej Ronny! Vad är speciellt med det här projektet?

Trafikverket är en jättestor arbetsgivare i Borlänge och därför blir ombyggnaden av huvudkontoret ett särskilt viktigt lokalt projekt. Det är ett stort lokalt projekt för oss i Dalarna som betyder att vi ytterligare kan markera vår starka lokala närvaro som attraktiv arbetsplats. Projekt av den här storleken betyder mycket för regionen – det gör att andra aktörer vågar investera.

 

Vilka delar bidrar AFRY med?

Under 2019 arbetade vi med systemprojektering inom ett flertal områden, däribland värme och sanitet, kyla, luft, el, tele, styr, akustik, energi och klimat. Som en del av det utreder vi miljövänliga alternativ för kylförsörjningen, där vi kommer att sätta upp energimål tillsammans med Diös. Vi håller också på att se över hur vi kan använda solceller på byggnaden. Utöver det har vi också påbörjat bygghandlingsprojekteringen, som utökats med brandskydd, 3D-samordning, 3D-scanning och miljöinventering. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM. Ellipsen kommer att utföras i trä vilket är i linje med regionala hållbarhetsmål.

 

Vad är roligast med det här projektet?

Dels är det arbetsformen samverkan, där vi arbetar tillsammans med de andra aktörerna i projektet, däribland Diös, Trafikverket, Byggpartner, Assemblin, Dalab och Midroc. Och dels är det just att det är en sådan uppseendeväckande punkt på Borlängekartan – det är jätteroligt att få vara en del av det och häftigt att vi får vara med på så många olika områden. Det känns som att vi lever drömmen på hemmaplan!

Läs mer här.

Kontakt

Krister Persson - Business Unit Manager Buildings Sweden North

Krister Persson

Business Unit Manager Buildings Sweden North

Kontakta Krister Persson

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.