A

AFRY projektleder innovationstävling med hållbarhet i fokus

Nu inleds tävlingen InfraAwards, en innovationstävling inom ramarna för det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030. Årets upplaga av tävlingen efterfrågar innovativa lösningar för en snabbare och resurseffektivare utveckling av Sveriges transportinfrastruktur. AFRY ansvarar för projektledningen av tävlingen på uppdrag av InfraSweden2030.

InfraSweden2030 är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Sedan 2016 anordnar InfraSweden2030 innovationstävlingar för en hållbar och innovativ transportinfrastruktur.

– Det här projektet innehåller allt som är viktigt för oss på AFRY: hållbarhet kopplat till de globala målen, digitalisering och innovativa lösningar utifrån människors idéer och behov, säger Beatrice Hällås, ansvarig projektledare på AFRY.

Beatrice Hällås
Beatrice Hällås, ansvarig projektledare, AFRY

Sveriges utveckling och välstånd är beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur. InfraSweden2030 syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka hållbarhetsutvecklingen inom den svenska transportinfrastrukturbranschen. Utvecklingsbehoven finns inom många områden, t.ex. konstruktionslösningar och byggmetoder, material och återanvändning, tillståndsbedömning, drift och underhåll, produktivitet och affärsformer.

– En acceleration av förändring inom transportinfrastrukturen är avgörande för att både lyckas öka produktiviteten och nå de globala målen. Det här är ett mycket givande uppdrag där vi får vara med och lyfta värdeskapande innovationer för en hållbar framtid, säger Beatrice Hällås.

– Jag har stora förhoppningar om att tävlingen leder till banbrytande idéer. Exempel på tidigare vinnare har varit ett banbrytande sätt att växla järnvägsspår på, vertikalt i stället för horisontellt, vilket innebär rejält sänkta uppvärmningskostnader och mindre störningsrisk, säger Camilla Byström, programchef på InfraSweden2030.

InfraAwards riktar sig framför allt mot startups samt mindre och medelstora företag, med projektförslag för att ta fram färdiga produkter, tjänster, processer eller arbetsmetoder. Låter det som något för dig? Läs mer och anmäl ditt intresse här.

Det vinnande förslaget belönas med finansiering och stöd för att kunna söka projektmedel från InfraSweden2030 och utveckla sitt förslag vidare. Vinnarna utses under hösten 2021.

Mer information om InfraSweden2030 finns här.
För mer information, vänligen kontakta Beatrice Hällås på beatrice.hallas@afry.com eller 010-505 94 19.