Öresundstågen

AFRY projektleder modernisering av hållbara transporter i Öresundsregionen

Sedan 1980-talet har Sverige haft ett tågskyddssystem som heter ATC (Automatic Train Control). Systemet övervakar tågets framfart enligt ett tekniskt körtillstånd som ges från järnvägens signalsäkerhetssystem. Sedan några år pågår skiftet från ATC till ERTMS, det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg. Systemet håller på att implementeras för både Sveriges och Danmarks järnväg och nu har turen kommit till Öresundstågen. AFRYs Jörgen Öhrström projektleder upphandlingen och genomförandet av systembytet, på uppdrag av tågföretaget AB Transitio som företräder ägarna av Öresundstågen*.

Jörgen Öhrström
Jörgen Öhrström

Hej Jörgen! Vad finns det för fördelar med ERTMS jämfört med det gamla ATC-systemet?

ATC är ett gammalt system som behöver bytas ut då det saknas reservdelar, det går helt enkelt inte att bedriva en trafik utan störningar. Med ERTMS får förarna all information via radio direkt presenterad på en skärm i hytten istället för att, som idag, behöva ha koll på alla de signaler som står efter spåren. På sikt kommer systemet även att underlätta trafik mellan länder – inte minst mellan Sverige och Danmark som i detta fall.

 

Hur många tåg gäller uppdraget som du projektleder?

Avtalet omfattar totalt 111 fordon, 77 stycken svenska och 34 stycken danska.

Hur ser tidsplanen ut?

Vi befinner oss just nu i uppstartsfasen, och har nyligen haft en kick-off, som fick genomföras via Teams på grund av covid-19. Inte helt optimalt men det fungerade ändå bra med deltagare från ett flertal länder. Samtliga fordon beräknas vara installerade och godkända för kommersiell trafik under slutet av år 2023.

 

Vad är roligast med det här projektet?

Storleken och komplexiteten, det är ett väldigt utmanande projekt med system som ska godkännas av flera myndigheter. Jag har jobbat med utvecklingen av ERTMS i många år och det är roligt att få bidra till den praktiska implementeringen på Öresundstågen.

 

*AB Transitio, Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Blekingetrafiken och DSB

Öresundstågen2