AFRY säkrar tillgång på VVS-kompetens i Kalmarregionen

AFRY säkrar tillgång på VVS-kompetens i Kalmarregionen

17/12/2020

AFRY stärker tillsammans med Kalmarföretaget TN-System sin närvaro i regionen och säkerställer samtidigt tillgången på kompetens inom VVS.

Efter att AFRY under en längre tid haft ett nära samarbete med den lokala VVS-leverantören TN-System, går företagen nu samman. De fem anställda på TN-System fortsätter arbeta med sina kunder och i pågående uppdrag på samma sätt som tidigare men nu istället som anställda på AFRY.

- Vi tror på den här regionen och vill därför tillsammans med de anställda på TN-System fortsätta utveckla vårt erbjudande inom bygg- och fastighetssektorn, säger Mattias Thörn, marknadsområdeschef på AFRY.

Samgåendet är en del i den satsning som AFRY gör för att utveckla etablering i regionen och ta marknadsandelar. TN-System och ägaren Tommie Öman är erkända för sin VVS-kompetens och branscherfarenhet och blir en stark resurs på den kommande tillväxtresan.

Det här är en strategiskt viktigt region för oss och sammangåendet känns helt rätt, säger Jonas Lindqvist, affärsutvecklare på AFRY.

Redan nu i december flyttar de nya medarbetarna in i AFRYs kontor i Kalmar.