AFRY samordnar miljö och energi när Sveriges grönaste kontor byggs

AFRY samordnar miljö och energi när Sveriges grönaste kontor byggs

15/12/2021

Projekt Vista i Malmö har höga krav på hållbarhet. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, NollCO2 samt Well Guld med målet att vara klimatneutral över sin livscykel.

Fastighetsbolaget Wihlborgs byggprojekt Vista, ett kontorshus i Hyllie i Malmö, har som målsättning att bli Sveriges grönaste kontor. Huset består av flera plan och rymmer både parkeringshus och kontor med en total yta av 39 000 m² BTA.

Nära samverkan en framgångsfaktor

För att uppfylla de höga kraven på byggnaden behövs en nära samverkan mellan projektörer, entreprenör och byggherre. Exempel på åtgärder som behövs är optimering av byggnadskonstruktioner, beräkningar av klimatpåverkan från olika material och konstruktionslösningar, energioptimering, effektiva solskydd och fasadutformning, smarta fastighetssystem, behovsstyrd ventilation och effektiv värmeåtervinning, förnybar energi i form av solceller, giftfria material, innemiljöer med god komfort och som främjar välmående, rörelse och möten.

AFRY samordnar certifieringarna

På uppdrag av entreprenören Thage ska AFRY ansvara för miljö- och energisamordningen av samtliga certifieringssystem i projektet samt Wihlborgs miljöprogram. Vi ska även ansvara för installationssamordning i system-, bygg- och produktionsskede.

Både Wihlborgs och Thages, som båda är engagerade i Malmöinitiativet LFM30, ligger i framkant vad gäller hållbarhetsarbetet för att minska branschens klimatpåverkan.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta vår expert David Wargert på david.wargert@afry.com eller 010-505 09 46 alternativt marknadsområdeschef Ulrik Andersson på ulrik.andersson@afry.com eller 010-505 38 73.