AFRY samordnar miljö och energi när Sveriges grönaste kontor byggs

AFRY samordnar miljö och energi när Sveriges grönaste kontor byggs

15/12/2021

Projekt Vista i Malmö har höga krav på hållbarhet. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, NollCO2 samt Well Guld med målet att vara klimatneutral över sin livscykel.

Fastighetsbolaget Wihlborgs byggprojekt Vista, ett kontorshus i Hyllie i Malmö, har som målsättning att bli Sveriges grönaste kontor. Huset består av flera plan och rymmer både parkeringshus och kontor med en total yta av 39 000 m² BTA.

Nära samverkan en framgångsfaktor

För att uppfylla de höga kraven på byggnaden behövs en nära samverkan mellan projektörer, entreprenör och byggherre. Exempel på åtgärder som behövs är optimering av byggnadskonstruktioner, beräkningar av klimatpåverkan från olika material och konstruktionslösningar, energioptimering, effektiva solskydd och fasadutformning, smarta fastighetssystem, behovsstyrd ventilation och effektiv värmeåtervinning, förnybar energi i form av solceller, giftfria material, innemiljöer med god komfort och som främjar välmående, rörelse och möten.

AFRY samordnar certifieringarna

På uppdrag av entreprenören Thage ska AFRY ansvara för miljö- och energisamordningen av samtliga certifieringssystem i projektet samt Wihlborgs miljöprogram. Vi ska även ansvara för installationssamordning i system-, bygg- och produktionsskede.

Både Wihlborgs och Thages, som båda är engagerade i Malmöinitiativet LFM30, ligger i framkant vad gäller hållbarhetsarbetet för att minska branschens klimatpåverkan.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

AFRY contact person generic image

David Wargert

Solenergi, Malmö

Kontakta David Wargert

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

AFRY contact person generic image

Ulrik Andersson

Marknadsområdeschef, Malmö

Kontakta Ulrik Andersson

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.