Project Management

AFRY satsar på trygghet och kvalitet i produktionsfasen

Från och med nu erbjuder AFRY en modell för projekt som byggs på delad entreprenad. Kostnadskontroll, snabbare byggstart och en förstärkt organisation är några av fördelarna med modellen.

Metoden innebär att AFRY är ett stöd till byggherrens organisation och bistår med allt från projektutveckling och kalkyler till planering och styrning genom hela byggprojektet.

Genom att delentreprenaderna handlas upp av beställande part istället för av en huvudentreprenör kan både pris och kvalitet konkurrensutsättas vilket skapar förutsättningar för effektivt, hållbart och långsiktigt byggande till rätt pris.

- Vi erbjuder en sammansvetsad organisation med den expertis som behövs för att stärka kundens organisation. Exempelvis projekteringsledare, byggledare, produktionsledare, inköpare och tidplanerare. Dessutom har vi stora möjligheter att hjälpa byggherren med frågor utanför området bygg som exempelvis smarta energilösningar, automation och hållbarhetsutveckling, säger Peter Hjelmze, chef för Project Management på AFRY.

Metoden kan användas i alla typer av projekt, stora som små. Det är särskilt fördelaktigt vid stora, komplexa och tidskritiska projekt där förutsättningarna ändras under projektets gång.

- De viktigaste motiven för beställaren är trygghet och kvalitet, ökad kostnadskontroll, snabbare byggstart och en förstärkt organisation, men fördelarna är också många för organisationen som får ökad kunskapsdelning och kvalitetssäkring, säger Michel Tabrizi, sektionschef på Project Management på AFRY.

Kontakt

Har du frågor om projektleding, vänligen kontakta din lokala representant och expert eller någon av våra ansvariga inom området:

Sabrina Kammeier, sabrina.kammeier@afry.com, 010-505 05 00
Michel Tabrizi, michel.tabrizi@afry.com, 070-368 45 85