Kiruna bell tower

AFRY skapar inbjudande utemiljöer och smart belysning i Kiruna

06/12/2019
Foto: Anna Öhlund
Sedan några år tillbaka pågår den stora samhällsomvandlingen i Kiruna. Vid planering av den nya centrumbebyggelsen bidrar AFRY bland annat med inbjudande utemiljöer och belysning anpassad efter norrskenet.

Sedan tidigare har AFRY fått ansvaret för byggkonstruktionerna till Kvarter 7, 8 och 9 i Kirunas nya centrum. De tre kvarteren kommer bland annat att bestå av gallerior, kontor, underjordisk garage, bostäder och skyddsrum.

Utöver det kommer nu AFRY, anlitade av Berggren & Bergman via LKAB, även att arbeta med gestaltning av innergårdar samt ansvara för mark och VA för kvarteren. Innergårdarna har sin placering på bjälklaget våningen ovan den underliggande galleriadelen på entréplan.

- Placeringen sätter stora krav på de tekniska lösningarna, exempelvis i form av växtbäddsdjup och vikter. Man behöver även en stor portion kreativitet för att på en begränsad yta hitta en trivsam och praktisk utformning som fungerar både för de som har sin bostad där, men även för de som hyr kontorslokaler. Det är ett spännande projekt och det är särskilt roligt att få vara en del av stadsflytten från grunden och kunna skapa något attraktivt för Kirunaborna, säger Simon Thellbro, landskapsarkitekt på AFRY i Kiruna.

Nya centrumbebyggelsen behöver även belysning och därför har Light Bureau, som är en del av AFRY, anlitats av White arkitekter för att ta fram ett designprogram för belysning. Programmet gäller dels det centrala torget och gatorna närmast torget, men även de resterande centrala delarna av det nya Kiruna.

- Vi arbetar med att ta fram en ”ljusidentitet” för Kiruna, det gäller både gatubelysning, parker och torg. Som en del av det har vi fokuserat på att skapa en trygghetsskapande belysning, Kirunalyktan är ett exempel på det. Klassisk stadsbelysning har tidigare ofta fokuserat på belysning för bilarna, vi jobbar istället med att ge mer ljus åt fotgängare och cyklister eller ”mer ljus åt folket”, säger John Pettersson, ljusdesigner på Light Bureau i Kiruna.

Den omtalade Kirunalyktan är en gatuljuslykta som ritats speciellt åt Kiruna. Den finns i flera utföranden, exempelvis på stolpe eller på vajer spänd mellan fasader.

- Snön utgör en viktig faktor för planering av ljusets funktioner, ljus reflekteras nämligen mycket bra i snön och snö har vi ju gott om i Kiruna. Så därför kommer vi att kunna dimma ned belysningen när det är mörkt, det ger inte bara flexibilitet utan även stora energibesparingar, säger John Pettersson.

En annan del av projektet fokuserar på att styra belysningen efter norrskenet. Det kan exempelvis handla om att kunna dimma belysningen i delar av stadsparken, så att invånare och turister ska kunna uppleva det ofta storslagna norrskenet även mitt inne i staden. Något som kan göra Kiruna unikt och samtidigt ta vara på Kirunas specifika förutsättningar.

Kontakt

Johan Rönnbäck

Deputy Regional Manager, North, Transportation