Two people meeting in the middle of the street smiling

AFRY skriver eftertraktat ramavtal med Göteborgs Stad

01/11/2022

AFRY har skrivit under ramavtal med Göteborgs Stad för att säkra de kommunala myndigheternas behov av IT-tjänster! Avtalet sträcker sig över fyra år och träder i kraft den första december i år. Det är AFRYs digitala affärsområde AFRY X tillsammans med helägda designbyrån inUse som tillsammans upphandlat tre delområden som täcker stadens behov av digital design, utveckling och arkitektur.

Vi på AFRY X och InUse är väldigt glada över att staden gett oss förtroende att bli en av deras samarbetspartner inom ovan nämnda områden. Vi anser att med våra gemensamma kompetenser, där InUse står för ett av Sveriges starkaste varumärken inom digital design- och tjänsteutveckling tillsammans med AFRY X djupgående och breda kunskaper inom digitalisering, så utgör vi en långsiktig partner i stadens digitala resa framåt säger Andreas Wikberger Business Segment Manager på AFRY X och Johanna Burström Affärsansvarig på InUse.  

Ramavtalet innefattar uppemot 30 olika roller inom systemutveckling, webbutveckling och arkitektur. Detta gör att vi blir en aktuell partner till staden i allt från verksamhets- och användbarhetsarkitektur till lösningsarkitektur, tillgänglighetsspecialistgranskning till java-specialist, grafisk formgivning till webbutvecklare. Dvs allt som krävs för att på ett framgångsrikt sätt digitalisera kommunala tjänster till dess medborgare.  

Det nya ramavtalet sträcker sig över många kommuner och kommunala bolag i Västsverige. Totalt är det följande organisationer som omfattas av det nya avtalet.

 • Göteborgs Stad
 • Göteborgsregionens Kommunalförbund och ISGR AB
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Gryning Vård AB
 • Stiftelsen Göteborgs sjukhem inklusive ingående stiftelser och bolag
 • Härryda kommun
 • Kungälvs kommun
 • Lerums kommun
 • Lerum Energi
 • Lilla Edets kommun
 • Mölndals Stad  
 • Orust kommun
 • Stenungsunds kommun
 • Tjörns kommun och de under ramavtalstiden vid var tid existerande kommunala bolagen
 • Öckerö kommun inklusive bolag, Öckerö Fastighets AB, Öckerö Rederi AB.
Two people standing and smiling

För vidare information kontakta:

Lena Land - Head of Communications AFRY X

Lena Land

Head of Communications AFRY X

Kontakta Lena Land

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.