energirapport_2022_hero

AFRY släpper rapport om energisektorns innovationskraft

Nu släpper AFRY en rapport med tio policyrekommendationer för att politiken ska kunna agera kraftfullt. Slutsatsen i rapporten är samverkan mellan flera aktörer och att låta energisektorns innovationskraft accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

AFRYs mission är att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Vi har drivit tekniken framåt i över 125 år, och vet att marknadens innovationskraft varit avgörande för många av de fossilfria lösningar som finns idag. Innovationer och teknikoptimism kommer att spela en allt viktigare roll för de disruptiva teknologiskiften som behövs för en hållbar framtid.

Idag släpper AFRY därför rapporten ”Hur energisektorns innovationskraft kan accelerera den hållbara omställningen”, vilken innehåller tio policyrekommendationer för att frigöra innovationskraften inom energisektorn.

För att kunna nå målsättningen om netto noll-utsläpp till år 2045 måste vi elektrifiera fler sektorer, och då behöver Sveriges elproduktion fördubblas. Staten har historiskt varit initiativtagare till de stora tekniksprången inom energisektorn såsom utbyggnad av vattenkraft och det svenska elnätet. Nu är det företag och människors innovationskraft som är de verkliga drivkrafterna för den gröna omställningen och regelverket behöver följa med, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef på AFRY.

Näringslivet, forskningen och politiken måste samverka för en hållbar framtid där omställningen till ren energi är avgörande. Politiken måste sätta långsiktiga spelregler och inte detaljstyra teknikutveckling samtidigt som innovationskraften inom energisektorn frigörs, säger Henrik Tegnér, strategi- och hållbarhetschef på AFRY.

offshore wind farm at dusk, renewable energy background

Hur energisektorns innovationskraft kan accelerera den hållbara omställningen