Train tracks in a tunnel

AFRY stöttar Bane NOR och deras satsning på digitalisering och effektivisering

AFRY stöttar Bane NOR och deras satsning på digitalisering och effektivisering

Bane NOR är ett norskt statligt företag som ansvarar för den nationella järnvägsinfrastrukturen. Med stöd från AFRY har Bane NOR numera en plattform som kan förse dem med effektiva och digitala lösningar.

Bane NOR har under de senaste två åren påbörjat en resa mot att bli en ännu effektivare organisation. Ett av många initiativ har varit att implementera en kapitalförvaltningsorganisation och ett underhållssystem (Enterprise Asset Management, EAM) för underhållsorganisationen.

AFRY har hjälpt Bane NOR att hantera programmet och har haft flera viktiga positioner i projektet för att säkra kvaliteten på leveranserna. Den första Februari hade Bane NOR en stor Go-Live med deras EMA-system, IBM Maximo. Programmet har nu introducerat nya processer för logistik, inköp och finansiering, för att säkra en integrerad värdekedja.

– På AFRY har vi lång erfarenhet av att jobba med EAM-, ERP- och MRO-systemimplementeringar (underhåll , reparation och drift) och detta är en av de mest lyckade implementeringarna hittills, med tanke på pandemin och nedstängningen i Norge, säger Fredrik Ekstrand, Sektionschef Aviation & Transport på AFRY och projektledare för Go-Live-eventet på Bane NOR.

Go-Live-eventet genomfördes på distans via Microsoft Teams och fler än 50 personer medverkade. Under året kommer programmet att fortsätta implementera lösningar för det kommande ERTMS (European Rail Traffic Management System), förnyelseprojekt, samt optimera underhålls- och stödprocesserna. AFRY fortsätter att stötta Bane NOR i denna spännande och utmanande resa.

– Det här är ett viktigt steg i Bane NOR's arbete med att implementera kapitalförvaltning inom organisationen. Vi är mycket nöjda över att AFRY stöttar oss med deras kunskap inom kapitalförvaltning och underhållssystem samt deras professionella inställning till att hjälpa Bane NOR, säger Fahad Rehman, Director Asset Management Organisation på Bane NOR.