Image of digital numbers

AFRY tecknar ramavtal med PTS

AFRY har tecknat ett ramavtal med Post- och telestyrelsen (PTS), den myndigheten i Sverige med ansvar att bevaka områdena elektronisk kommunikation och post. PTS ska verka för att målen för informationssamhället uppnås och främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer.

Syftet med avtalet är att stödja PTS med rådgivning och utredningar för förbättrade, robustare och säkrare telekommunikationsnät i Sverige.

”Detta ramavtal ger oss en fantastik möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle med robusta kommunikationsmöjligheter. AFRY har, med våra drygt 120 st skickliga medarbetare inom området, en unik kombination av expertis, då vi dagligen hjälper våra kunder med deras utmaningar inom just Telecom Networks, Robust Communication och Cyber"

- Eskil Bendz, vice affärsenhetschef för Cyber and Communication Systems.

Från AFRY tecknas avtalet av affärsområdet Systems Management som är verksamma inom områdena; Försvar, Telecom, Cyber Security samt Asset Management.

Vi har under många år arbetat med att utveckla robusta system och kommunikationslösningar åt Försvaret. Med detta avtal får vi större möjligheter att vidga detta till att utveckla kritisk infrastruktur för robust kommunikation för totalförsvaret. Vi ser stora möjligheter att tillsammans med PTS lägga vägen för ett säkrare samhälle

- Mats Wallin, affärsenhetschef Defence and Security.

Ramavtalet gäller tekniskt konsultstöd för områdena:

  • Telekommunikationsnät (mobila nät, molntjänster, fibernät/transmissionsnät/koaxialnät, IP-nät och standardisering)
  • Robusthet och driftsäkerhet i telekommunikationsnät
  • Cybersäkerhet och informationssäkerhet i telekommunikationsnät

 

Photo of three persons next to the PTS logo