EcoLego picture

AFRY utvecklar nästa generations datormodelleringslösningar

Vår värld är en komplicerad plats. Ett oändligt nätverk av system som ständigt förändras och interagerar. Så vad kan vi göra för att förstå processerna i arbetet, för att avgöra vilka faktorer som är viktiga eller till och med förutsäga framtiden?

Datorsimulering hjälper till att se helheten, att förenkla komplexet och att utveckla praktiska lösningar. På AFRY har vi arbetat för att göra det enklare än någonsin att använda datorns processorkraft för att bättre förstå en del av din värld.

Vårt mål är att skapa lösningar på några av världens mest angelägna utmaningar genom att använda teknik. På AFRY skapar vi banbrytande datormodelleringsverktyg som gör det enkelt att simulera komplicerade processer och hantera miljontals datapunkter.

AFRY’s Ecolego programvara är ett enkelt att använda men ändå kraftfullt och flexibelt verktyg för att skapa dynamiska modeller och utföra deterministiska eller probabilistiska simuleringar. Komplexa dynamiska system som utvecklas över tiden kan simuleras med valfritt antal indata, faktorer och scenarier, till exempel när man gör riskbedömningar. En verktygslåda för känslighetsanalys finns också tillgänglig, som låter användaren testa varje faktors inflytande och betydelse för resultatet av en bedömning.

Vår senaste uppdatering, Ecolego version 8, inkluderar nya redigerings-, import- och exportfunktioner för att göra det ännu enklare att bygga och köra modeller.

Ecolegos modulära modelleringssystem innebär att modeller (eller delar av modeller) kan kombineras eller tas bort efter behov, vilket optimerar komplexiteten och effektiviteten i beräkningarna och förenklar framtida modellutveckling.

Modeller presenteras i matris- och grafformat för att visualisera även komplexa modeller. Efter simuleringen genererar verktyget automatiskt tabeller och diagram över alla data och resultat.

Inbyggt databasstöd möjliggör enkel och tillförlitlig hantering av data. Specialiserade databaser och andra tillägg finns tillgängliga för specifika användningar, t.ex. radiologisk riskbedömning. Inbyggda kvalitetssäkrings- och kvalitetskontrollverktyg säkerställer robusta och pålitliga bedömningar.

Ecolego har prövats och beprövats inom kärnkrafts-, gruv- och förorenade marksektorer, men dess egenskaper kan vara tillämpliga på en mängd olika användningsområden, från meteorologi till systemanalys, ekonomi till teknik.

Mer information finns på ecolego.se.