Stockholm city lights at night with reflections in water

AFRY väljs som certifierad leverantör till Svenska Stadsnätsföreningen

28/04/2021

Svenska stadsnäten ska bli nät i världsklass

AFRY har återigen blivit partner och certifierad leverantör till Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF). Det innebär att alla AFRY’s tjänster inom nät och robust kommunikation blir tillgängliga för alla stadnätsägare.

Förutom tjänster inom aktiva och passiva nät erbjuder AFRY breda tjänster inom driftsäkerhet, cybersäkerhet och säkerhetsskydd som är skräddarsydda för de svenska stadsnäten.

- Vi är väldigt glada över att återigen vara partner med SSNF, inte minst för att robust kommunikation och driftsäkerhet i kommunikationsnät är områden där vi kan dra nytta av AFRYs fulla potential, säger Gustav Sandberg, chef Cyber & Communication Systems på AFRY.

AFRY besitter behövliga spetskompetenser inom både aktiv och passiv nätinfrastruktur och de underliggande försörjningssystem såsom el, VVS, brandskydd och fortifikatorisk design

Mer information finns på Svenska stadsnätsföreningens hemsida https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/avtal/leverantorsavtal/ eller kontakta Gustaf Johansson (gustaf.a.johansson@afry.com) för mer information.