Strategy Meeting, Packaging

AFRY vinner upphandling med Gävle kommun

03/12/2020

AFRY har vunnit en upphandling med Gävle kommun som avser deluppdrag i en förstudie för ett framtida logistik- och verksamhetsområde i Tolvforsskogen, nordväst om centrala Gävle. Kompetenser från AFRYs teknikområden så som hållbarhet och miljö, supply chain management och logistik ingår i uppdraget där bland annat digitalisering och nya innovativa lösningar efterfrågas för att möta framtidens samhällsutmaningar. Uppdraget innebär att AFRY kommer vara delaktig i utformningen av framtidens Gävle.

Gävle kommuns storsatsning bygger på att ligga i framkant vad gäller hållbarhet, teknikutveckling och att hitta innovativa lösningar. Målet är att som kommun bli klimatneutrala till år 2035.

För att möta framtidens samhällsutmaningar och stärka Gävles position kommer stora områden byggas om och byggas till. Framtidsplanerna innebär bland annat en ny stadsdel med nya bostäder, förflyttning av järnväg, en ny järnvägsstation samt ett helt nytt logistik- och verksamhetsområde i området Tolvforsskogen.

 – Uppdraget ligger helt i linje med AFRYs vision om värdeskapande innovationer för en bättre framtid där vi har konceptet Future Cities och vi ser mycket fram emot detta samarbete. Här kan vi verkligen visa vår kompetens, säger Johan Johansson säljchef Gävle och ansvarig för anbudet.


AFRY har hittills fått in flera avrop baserat på förstudien som genererat tre deluppdrag:

  • kunskap och innovation
  • bygglogistikcenter
  • samordnad varudistribution


– Vi ser mycket positivt på möjligheten att få bidra till att vidareutveckla Gävle kommuns logistikflöden. Genom att kombinera våra spetskompetenser inom AFRY, såsom supply chain, simulering och hållbarhet kan vi skapa synergieffekter och leverera långsiktiga resultat i enlighet med Gävles målbild, säger Pär Ström, enhetschef Supply Chain Management på AFRY.

Johan Johansson - Business Unit Manager Local Project & Engineering

Johan Johansson

Business Unit Manager Local Project & Engineering

Kontakta Johan Johansson

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.