overview of a crowd in gray concrete

AFRY x Gapminder

AFRY har ingått ett långsiktigt samarbete med Stiftelsen Gapminder för att kartlägga, synliggöra och motarbeta okunskap

Som en del i arbetet ska ett nytt kunskapstest med faktafrågor inom FN:s globala mål för hållbar utveckling tas fram där AFRY bland annat bidrar med faktagranskning och expertrådgivning.

Gapminder grundades 2005 av Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Hans Rosling med syftet att främja en hållbar global utveckling genom att lära ut en faktabaserad världsbild som alla kan förstå. Nu ingår AFRY och Gapminder ett långsiktigt partnerskap för att kartlägga okunskap kring de stora samhällsfrågorna i vår samtid och öka allmänhetens kunskap om vår omvärld och global utveckling.

Världsläget det senaste halvåret har tydligt visat hur viktigt det är att vi har rätt kunskap när vi fattar beslut – och behovet av en faktabaserad världsbild är större nu än någonsin. Men att fatta rätt beslut handlar också om att visa mod exempelvis genom att fortsatt arbeta för en hållbar utveckling också i tider som dessa när allt ställs på sin spets.  

säger Jonas Gustavsson, vd AFRY

Kärnan i Gapminders verksamhet har sedan starten varit att göra statistik och data mer tillgänglig och lättare att förstå så fler får bättre kunskap om vår omvärld. Ett verktyg för att uppnå detta har bland annat varit att ta fram faktafrågor att testa på allmänheten för att kartlägga systematisk okunskap.

Gapminders första kunskapstest med 13 frågor om global utveckling har använts av över 1 miljon människor runtom i världen. Gapminder producerar just nu flera nya tester inom olika ämnesområden kopplade till hållbar global utveckling. Genom samarbetet med AFRY ska ett nytt test tas fram med hållbarhetsfrågor inom AFRYs expertområden, som bland annat klimat, energi och infrastruktur. Som samarbetspartner kommer AFRYs experter identifiera ämnesområden, faktagranska material och bidra med rådgivning och förklaringar.

Genom våra tester har vi visat att det finns en utbredd systematisk okunskap om vår omvärld – att människor inte bara saknar kunskap utan att de dessutom har fel kunskap om grundläggande globala trender och proportioner. De flesta av oss har en överdramatiserad världsbild vilket ofta innebär att vi tror att saker och ting är värre än de faktiskt är. Det är problematiskt, eftersom det med de förutsättningarna är svårt att fatta bra beslut. Vi hoppas våra tester kan hjälpa människor att bli medvetna om sin okunskap och nyfikna på att lära sig på nytt, och på så vis sprida en mer faktabaserad världsbild.

säger Anna Rosling Rönnlund, medgrundare av Stiftelsen Gapminder.

Kunskapstestet lanseras i höst under en så kallad Creative Common-licens vilket innebär att det är fritt att nyttja och sprida innehållet vidare.

Om Gapminder

Gapminder är en oberoende ideell stiftelse vars målsättning är att bidra till en hållbar global utveckling genom att göra data och statistik om sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå. Gapminder stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling genom att arbeta för en ökad kunskap om utveckling på lokal och global nivå.

Mer information och tester finns på Gapminders hemsida.

www.afry.com/gapminder (EN)