hands in blue rubber gloves holding a needle with medicine

AFRYs Christina Olausson och Lena Fälting deltar i utvecklingen av ett nytt Covid-19-vaccin

Lena Fälting och Christina Olausson, Life Science-konsulter, är högst involverade i kampen mot Covid-19

Coronapandemin fortsätter och läget är fortsatt allvarligt, både på Europanivå och globalt. Stora delar av världens befolkning väntar på att arbetet mot fler godkända vaccin går framåt. Två personer som är högst involverade i det arbetet är Lena Fälting och Christina Olausson, Life Science-konsulter på AFRY.

AFRYs kund Novavax är ett bioteknikföretag med huvudsäte i USA. Företagets huvudsakliga syfte är att utveckla nya vaccin mot framväxande infektionssjukdomar. De har nu kommit långt i processen: deras vaccinkandidat mot Covid-19 har testats på människor i stor skala i flera pågående kliniska studier. Vaccinet har visat en hög skyddseffekt, även mot de nyare brittiska och sydafrikanska varianterna av viruset.

Sannolikt kan vaccinet granskas av EMA i vår och vara klart för lansering i sommar. Då får världen tillgång till ytterligare ett effektivt vaccin, som kan jämföras med Pfizers och Modernas.

─ Det här är verkligen spännande, och kanske det viktigaste uppdrag vi någonsin varit involverade i, säger Lena Fälting, apotekare och projektledare. Vi agerar så kallade Tech Transfer Project Managers på Novavax i Uppsala. Det betyder att vi hjälper kunden med överföring av tekniskt och analytiskt kunnande för tillverkningen av adjuvans, som behöver tillverkas i större skala för att tillsättas i Novavax Covid-19-vaccin.

Lena Fälting and Christina Olausson, Life Science consultants at AFRY
Christina Olausson och Lena Fälting, Life Science-konsulter på AFRY

Adjuvans är en av de viktigaste beståndsdelarna i vaccinet. Det tillsätts för att öka immunförsvarets förmåga att känna igen och bekämpa viruset.

Lenas och Christinas uppdrag går ut på att driva och samordna de transferaktiviteter som görs internt på Novavax samt att koordinera detta arbete med kontraktstillverkare i Europa och USA. Mottagaren måste kunna tillverka samma produkt med samma kvalitet som avsändaren.

─ Samarbetet med alla kontraktstillverkare ute i världen är omfattande och komplext, så det är en utmaning att ta sig an, men samtidigt fantastiskt spännande att få vara en del av, säger Christina Olausson, projektledare.

Tillverkningen är relativt komplicerad och alla delar av processen måste samordnas och styras – vilket även gör projektet organisatoriskt utmanande. Eftersom en mängd olika länder är involverade gäller det att hålla ordning på de olika krav som gäller för tillverkning av läkemedel i respektive nation. De kan vara formulerade på olika sätt, men syftet är det samma: att garantera patientsäkerheten.

Teknisk transfer innehåller en mängd analysarbete och valideringar som är mycket resurs- och tidskrävande. För att undvika dubbelarbete gäller det att kunna tolka de olika regelverken och se vilka krav som motsvarar varandra.

Lena och Christina har långa karriärer inom läkemedelsindustrin bakom sig, vilket gett dem rätt kunskap och erfarenhet för att lyckas i det viktiga uppdraget hos Novavax. Koordinering handlar till stor del om att få fram rätt information till rätt person, och att kunna läkemedelsbranschens språk är därför en stor fördel.

─ Kombinationen av våra erfarenheter skapar ett samarbete som är nyckeln till framgång i det här uppdraget, säger Lena.

Christina adderar:

– Det känns väldigt bra att få vara delaktig i att hjälpa världen med att ta fram ett vaccin mot Covid-19. Det är jätteintensivt och spännande att ha alla kontakter med olika tillverkare ute i världen. Både pandemin och arbetet med att stoppa den är global. Tillsammans arbetar vi för en frisk och stark befolkning i världen.