A child playing with lego.

AFRYs modell för att minska hemlöshet bland barn kan bli vägledande i Sverige

AFRYs modell för att minska hemlöshet bland barn kan bli vägledande i Sverige

Under 2020 arbetade AFRY tillsammans med Malmö Universitet, Stadsmissionen och Rädda barnen i det Vinnovafinansierade projektet ”Barns bostad först” med fokus på att minska antalet barn som lever i hemlöshet.

Hemlöshet bland barnfamiljer är ett ökande problem i samhället som kan få stora konsekvenser för barnens framtid. Utan en fast bostad försämras möjligheterna att utveckla goda relationer, få hälsosamma rutiner och att klara skolan.

Den strukturella hemlösheten, som inte handlar om missbruk och sociala problem, utan om att hushållet inte har betalningsförmåga på en bostadsmarknad där det råder stor brist på bostäder, ökar.

Varken offentliga institutioner, ideella krafter eller marknadens aktörer har kunnat lösa problemet på egen hand - utgångspunkten för detta projekt har därför varit att behovsägare och lösningsägare behöver samarbeta på ett nytt sätt.

- En framgångsfaktor för projekt är att vi har lyckats samla en bredd av aktörer: statliga verk, kommuner, akademi, civilsamhälle, och inte minst målgruppen själva, för att tillsammans definiera såväl problemet som potentiella lösningar, säger Hannah Wadman, samhällsplanerare på AFRY och projektledare för Barns bostad först.

Modellen i ”Barns bostad först” bygger på den sedan tidigare beprövade modellen ”Bostad först”, och går ut på att ge förtur till hemlösa barnfamiljer. Genom ett förstahandskontrakt samt individuellt anpassat stöd och kontakt med berörda sociala parter, ska hemlösa barnfamiljer få en fast bostad och ett tryggare liv.

Projektet har resulterat i olika lösningsförslag som kan tillämpas på både kort och lång sikt. På kort sikt föreslås att alla barnfamiljer i hemlöshet garanteras en bostad från dag ett, under tre månader med individuellt anpassat stöd med målet att familjerna efter tre månader har en långsiktigt hållbar boendelösning. På lång sikt föreslås en socialt hållbar bostadspolitik med ett politiskt ramverk som ser bostaden som en social rättighet.

Nu kan projektets modell bli verklighet i Malmö, när arbetsmarknads- och socialnämnden beslutat att titta närmare på ”Barns bostad först”.

- Detta är en ödesfråga för vårt samhälle som vi bara måste lösa. Det är oacceptabelt att vi inte kan garantera barn en bättre start i livet. Därför känns det väldigt roligt att Malmö stad, som en av de medverkande aktörerna i projektet, nu vill undersöka möjligheterna att testa modellen i praktiken, säger Hannah Wadman.

 

Mer information
Se Mötesplats Social Innovations film där forskaren Martin Grander på Malmö Universitet berättar om arbetet och modellen.

Hannah Wadman - Urban Planner

Hannah Wadman

Urban Planner

Kontakta Hannah Wadman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.