af_borlange_72magnsu_skarhem_desat_ ackreditation test qualification center

AFRY´s nya Qualification Center ackrediterad av SWEDAC

Test Center utökar sin verksamhet med fler ackrediteringar

AFRYs nya verksamhet Qualification Center erbjuder nu ackrediterade tjänster inom svetsarprövning enligt EN ISO 9606-1 Smältsvetsning av stål samt TDOK 0587:2014 Svetsning av räler och rälskomponenter. I samband med detta lanseras även en digital tjänst, WeldWard, som gör vardagen enklare för den som är svetsansvarig.

AFRYs välrenommerade Test Center har fått en systeravdelning Qualification Center som erbjuder ackrediterad certifiering av svetsare enligt EN ISO 9606-1 - Svetsarprövning – Smältsvetsning av stål samt TDOK 0587:2014 - Svetsarprövning - Svetsning av räler och rälskomponenter. Det innebär att man kan förse kunder inom svetsande verksamhet med svetsarprövningar.

 

1568_gettyimages-1012745854_weldward welding

WeldWard - en ny digital tjänst för svetsansvariga

Dessutom har man utökat sitt erbjudande med en paketerad digital tjänst, Weldward, som gör vardagen enklare för den som är svetsansvarig.

- Vi har tagit fram WeldWard för att våra kunder efterfrågat ett verktyg eftersom de upplever utmaningar med hanteringen av svetsdokumentation. WeldWard gör det lättare för svetsansvarig att ha kontroll över svetsrelaterad dokumentation säger Per Händemark, Chef för certifierings organet på Qualification Center.

Test Center kompletteras med Qualification Center

Test Center startade den långa och omfattande resan mot utökad och ackrediterad verksamhet redan 2020.

Arbetet med att utveckla Qualification Center har varit både utmanande och lärorikt. Personalen har satsat helhjärtat på den här utvecklingen och ackreditering har varit helt avgörande för genomförandet, säger Magnus Skärhem Business Unit manager på Test and Qualification Center.

Verksamheterna är skilda genom framförallt att Test Center utför provningar medan Qualification Center beställer dem och utvärderar resultaten. Inom materialprovning överlappar verksamheterna varandra vilket ger synergier.

Däremot får vi inte blandas ihop med de rådgivande och utbildande verksamheterna som finns inom svets och material på AFRY. Vi är helt skilda från varandra, även bolagsmässigt, förklarar Magnus.

Ny ackreditering och utökat erbjudande även för Test Center

Sommaren 2021 erhöll AFRYs Test Center ackreditering enligt ISO 17025:2018, Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier. Verksamheten är ackrediterad för fyra olika testmetoder, utmattningsprovning av komponenter samt tre olika miljötålighetsstandarder,

Att utöka verksamheten med oförstörande provning (OFP) har varit det naturliga steget framåt för Test Center som traditionellt arbetat med förstörande provning. Sedan i höstas har erbjudandet utökats med vissa oförstörande provningar genom nyrekryterad personal som innehar certifikat enligt ISO 9712. Man har sedan dess kunnat utföra röntgen, ultraljud, magnetpulverprovning, visuell kontroll och penetrantprovning och nu har man ackreditering även för OFP.

af_borlange_04.jpg Test qualification center
gettyimages-1297748190_test qualification center ackredited welding

Fler ackrediteringar före sommaren

Just nu arbetar man med att utöka ackrediteringen ytterligare för bland annat SS-EN 14732 - Svetspersonal – Operatörer för motståndssvetsning för helmekaniserad och automatisk svetsning av metalliska material.
SS-EN ISO 13585 - Hårdlödning – Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning.

Behovet av dessa tjänster kommer att öka markant. Framförallt tack vare den stora industrisatsning som pågår i Sverige för att accelerera omställningen till hållbara alternativ för energisektorn och framställning av fossilfritt stål.

Malin Kämpe - Business Unit Manager, Test & Qualification Center

Malin Kämpe

Business Unit Manager, Test & Qualification Center

Kontakta Malin Kämpe

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.