red pressure vessel valve industrial

AFRYs samarbetspartner inom utbildningar har bytt namn och fokus

22/04/2022

Ny gemensam satsningen gäller certifiering av pannoperatörer

AFRYs samarbetspartner inom utbildningar gällande drift, underhåll, regelverk, säkerhet och arbetsmiljö har blivit uppköpta av Trainor. Det innebär förutom namnbytet från Teknikutbildarna till Trainor att man fokuserar sitt kursutbud mot elsäkerhet och arbetsmiljö. Den första gemensamma satsningen som Trainor och AFRY, gäller utbildning och certifiering av pannoperatörer.

I och med kraven på personcertifiering i AFS 2017:3, som gäller från och med den 1 december 2022, så har behovet av utbildning för pannoperatörer ökat. Därför går nu Trainor, tidigare Teknikutbildarna, och AFRY ihop i en gemensam satsning och erbjuder utbildningar inför certifieringen.

 

 Vi ser fram emot flera nya möjligheter till fördjupade samarbeten tillsammans med AFRY och tillsammans med våra nya kollegor i Norge formar vi framtidens utbildningar. I det här formatet kan vi ta säkerhetsutbildningar till en ny nivå, både vad gäller kvalitet och upplevelse. Vi kan skapa animerade webbkurser och utbildningar, där tekniker som 3D, filmverktyg, och speldesign används i produktionen, säger Jens Albrektsson, Vd Trainor AB.

 

pressure-gauge-3118811_1280desat.jpg

Som läget är nu råder det brist på certifierade pannoperatörer vilket innebär att ägare till pannor riskerar att stå utan certifierad personal när regelverket börjar gälla. Eller ännu värre, drift och underhåll utförs av obehörig personal vilket kan innebära en ökad risk för personskador och produktionsbortfall. Om inte regelverket följs kan arbetsgivaren dessutom bli tvungen att betala sanktionsavgifter.

- Tillsammans antar vi utmaningen att nå ut till alla berörda kunder som behöver certifierade Pannoperatörer till den 1e december i år då kravet träder i kraft, säger Hans Bjarnehed, koordinator på AFRY inom AFS 2017:3.

- Vi är medvetna om att flera faktorer kan kännas svåra. Att hitta rätt utbildningsnivå och planera in frånvaro av operatörerna till exempel och inte minst, den sista delen; själva provet och ansökan om certifikatet, säger Hans.

- Tillsammans med Trainor och RISE ser vi till att ta fram en lösning som stöttar kunden hela vägen. Vi har försökt tillgodose allas behov med e-learning, öppna kurstillfällen som är lärarledda och olika paketlösningar för företag, förklarar han och uppmanar alla som har frågor kring utbildning och certifiering av pannoperatörer att höra av sig.

- Först och främst behöver man bli medveten om vilket certifikat som behövs för anläggningen, det hjälper vi till med direkt på telefon, lovar Hans.

certifierad_underhallstekniker_
laptop remote work

Samarbetet mellan AFRY och Trainor påbörjades för flera år sedan, då som ÅF och Teknikutbildarna , med avtal om förmånliga kurspriser på interna kurser för AFRYs anställda och partners. Man drog nytta av varandra genom kunskapsutbyte samt in- och utlåning av föreläsare. Dessutom hade man ett gemensamt forum för utveckling av nya kurser och befintligt innehåll, Produktrådet.

- I och med den här satsningen fördjupar vi samarbetet ytterligare och ser fram emot flera roliga projekt. Här närmast blir det gästspel av Trainor i vårt populära webbinarium om AFS 2017:3, säger Hans.

Hans Bjarnehed - Sales Manager, Business Area Specialized Technical Services

Hans Bjarnehed

Sales Manager, Business Area Specialized Technical Services

Kontakta Hans Bjarnehed

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.