Solar Panels and Wind Turbines

Asset Management Framework

Asset Management Framework

De globala investeringarna i energitillgångar ökar enormt, och redan idag är volymen dubbelt så stor som 2020. Därför blir det allt viktigare med en heltäckande tillgångsförvaltning som är förankrad i den strategiska planeringsprocessen och som även möjliggör långsiktig kapacitetsplanering och leverantörshantering. De främsta anledningarna till strategisk tillgångsförvaltning är följande:

  1. Möjliggöra strategisk förvaltning av tillgångsportföljen
  2. Optimera resursallokeringen
  3. Förbättra tillgångarnas tillförlitlighet
  4. Minska riskerna
  5. Uppfylla miljö- och regleringsstandarder
  6. Stöd för datadrivet beslutsfattande

Med över 70 branschövergripande experter inom tillgångsförvaltning, integrerade tjänster och våra egenutvecklade digitala lösningar täcker AFRY hela spektrat inom tillgångsförvaltning och har framgångsrikt stöttat kunder inom olika branscher, inklusive energisektorn, i deras arbete med förvaltning av tillgångar. De generellt ökade investeringsbehoven inom energisektorn och tillgångsportföljernas ökade komplexitet utgör typiska smärtpunkter för kunder längs energivärdekedjan. Dessa tillsammans med krav på utfasning av fossila bränslen, förändring av regleringsmodeller samt behov av effektiv digitalisering av tillgångar kräver omfattande datatillgänglighet, datakvalitet och dataanalys.

Några exempel på resultat efter tillämpningen av AFRY Asset Management Framework:

  • Upp till 25% lägre CAPEX genom att utnyttja hela den faktiska livslängden
  • Undvik upp till 30% framtida OPEX genom optimal timing av CAPEX
  • Minska leverantörskostnaderna med upp till 30% genom kravdriven leverantörshantering

Känner du igen dig i någon av de beskrivna utmaningarna och vill ta din tillgångsförvaltning till nästa nivå?

Kontakta oss för att höra mer om AFRYs tjänster och möjligheter.

Anne Grevener Steen - Consultant, AFRY Management Consulting

Anne Grevener Steen

Consultant, AFRY Management Consulting

Kontakta Anne Grevener Steen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Marie Gribb - Senior Principal, AFRY Management Consulting

Marie Gribb

Senior Principal, AFRY Management Consulting

Kontakta Marie Gribb

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.