Winter

Bättre uppföljning av vinterväghållning genom intelligent transportsystem

08/07/2020

När halkan slår till är det en utmaning att hålla hela vägnätet tillgängligt och veta var det behöver plogas och saltas. AFRY erbjuder en innovativ lösning – Digital vinter – för att förbättra framkomlighet och säkerhet genom att använda friktionsdata från uppkopplade bilar.

De flesta av Sveriges kommuner har både gator och cykelvägar som vid behov kräver vinterväghållning, det vill säga snöröjning och halkbekämpning. Beslut om vinterväghållning baseras ofta på flera faktorer och värden såsom väderprognoser, årstid, visuella kontroller, temperatur, tidigare och kommande väderförhållanden etc. Uppföljning är viktigt för att utvärdera resultatet och säkerställa att förväntningar efterlevs. Idag sker det ofta genom att representanter från kommunen kör runt och kontrollerar status för snöröjningen.

Ulf
Ulf Nilsson

Nedan följer några korta frågor till Ulf Nilsson, sektionschef inom drift och underhåll, som arbetar med Digital vinter på AFRY.

Vad är Digital vinter?

Digital vinter har sin bakgrund i att Trafikverket hade ett FOI-projekt som ville utforska möjligheterna att samla in vägfriktionsdata från bilar i trafiken för att övervaka och förbättra vinterunderhållet på vägarna. Vi inledde då ett samarbete med en biltillverkare för att få tillgång till data, och byggde sedan en plattform för datainsamling, analys och visualisering av halt väglag.

 

Hur fungerar plattformen?

Det är en molnbaserad plattform som samlar in friktionsdata från uppkopplade fordon. Datan aggregeras och anonymiseras, för att sedan analyseras. Vi levererar den GDPR-säkrade datan via ett webbaserat gränssnitt där datan visualiseras på karta och i diagram.

 

Hur har ni använt den här datan hittills?

Vi har tidigare levererat data för driftområden i Stockholm och Göteborg till Trafikverket. Det är möjligt att integrera data från flera olika fordonstillverkare och systemlösningar. Lösningen är inte beroende av en hårdvaruprodukt som monteras på ett antal bilar utan vi använder data från bilar som redan idag är förberedda med nödvändig kommunikationsteknik. Datamängderna ökar för varje vecka i takt med att fler bilar blir uppkopplade.

 

Hur kan kommuner använda sig av Digital vinter?

Digital vinter kan hjälpa kommuner att bli mer resurseffektiva och därigenom också mer kostnadseffektiva. Vårt system erbjuder kommuner möjligheten att följa upp vinterväghållningen på ett enkelt och rättvisande sätt. Det underlättar också för kommuner att vara proaktiva, och mer platsspecifika, i sin vinterväghållning. Då vi har jämfört vårt systems friktionsdata med verkliga vägar och väderförhållanden har resultateten varit väldigt goda, det vill säga att vår data har överstämt mycket väl med de verkliga förhållandena. Det främsta användningsområdet har varit att följa upp att entreprenörer har utfört sitt arbete med snöröjning och halkbekämpning. Men vi har även identifierat flera möjligheter att vidareutveckla funktionen, till exempel upptäcker systemet även vattenplaning på sommaren.

 

Vill du veta mer om Digital vinter? Hör av dig till Ulf Nilsson på ulf.x.nilsson@afry.com eller 073-050 60 22