Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem som främjar fastighetsskötsel under drift- och förvaltningsfasen.

Certifierade byggnader mer attraktiva

18/09/2020

Kraven på låg energianvändning och klimatpåverkan inom bygg-och fastighetsbranschen ökar och allt fler väljer att miljöcertifiera sina byggnader. I juni lanserades Miljöbyggnad iDrift, en ny manual som Sweden Green Building Council tagit fram tillsammans med branschen.

Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem som främjar fastighetsskötsel under drift- och förvaltningsfasen. Syftet med miljöcertifieringssystemet är bland annat att uppmuntra fastighetsägare till att kontinuerligt förbättra sina fastigheter ur ett miljö- och energieffektiviseringsperspektiv.

Omarbetad manual och pilotprojekt

Sedan 2017 har arbetet med att ta fram den nya manualen för certifieringssystemet, som skett tillsammans med branschen, pågått. Manualen har varit ute på flera remissrundor och ett antal pilotprojekt har genomförts för att utvärdera den. AFRY drev 2018 ett av pilotprojekten som gjordes tillsammans med Västtrafik för Mölndals resecentrum.

Indikatorer miljöcertifiering

Manualen innehåller indikatorer inom fem olika områden: inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick. Inom dessa områden finns det sedan flera indikatorer som är en blandning av obligatoriska och valbara kriterier.

Brons, silver eller guld

Certifieringsprocessen liknar mycket systemet för Miljöbyggnad 3.0 för nyproducerade byggnader och även betygsnivåerna är densamma där man kan uppnå Brons, Silver eller Guld nivå.

Kontakt

Har du frågor om miljöcertifiering, vänligen kontakta våra experter inom området:
Lisa Nordström, AFRY i Göteborg, lisa.nordstrom@afry.com, 010-505 27 56
Henrik Fjellgren, AFRY i Gävle, henrik.fjellgren@afry.com, 010- 505 64 99
Madeleine Beck på AFRY i Stockholm, madeleine.beck@afry.com, 010-505 11 90.
David Wargert på AFRY i Malmö, david.wargert@afry.com, 010-505 09 46.

Relaterad information

Våra tjänster - Miljöcertifiering
Sweden Building Green Council (SBGC)
Miljöbyggnad iDrift (SBGC)