Cíty and narrow canal, trees at the waterfront

Dagvattenprojekt vinnare i innovationstävling

I höstas lanserades innovationstävlingen Innovation Challenge globalt i de fler än 50 länder som AFRY har kontor i. Denna gång stod Helena Paulsson, chef för stadsutveckling på AFRY, för värdskapet och temat var vatten. Nu är det klart att Karin Norrfors, till vardags konsult med fokus på förorenade områden och slutförvar av kärnbränsle på AFRY i Solna, har vunnit tävlingen för sitt bidrag om föroreningar i dagvatten.

Frågan som deltagarna fick besvara var ”Hur kan AFRY möjliggöra för städer och samhällen att lösa sina vattenutmaningar under de kommande två-tre åren?” Under tävlingens gång inkom 48 högkvalitativa idéer som sedan utvecklades tillsammans med experter på AFRY inom respektive område. Efter experternas utvärdering i kombination med en intern omröstning så blev det klart att priset gick till Karin Norrfors.

Karin Norrfors
Karin Norrfors.

Karins idé, som kom fram genom samarbete med Petter Nyberg, ingenjör med fokus på vatten och avlopp (VA), och Erik Johansson, mjukvaruutvecklare, fokuserar på dagvattenproblematiken. Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från exempelvis vägar, parkeringsplatser och tak. Dagvattnet för med sig föroreningar från bland annat trafik och industri ut i vattendrag, vilket kan påverka växt- och djurlivet.

Karin, Petter och Erik vill bygga en modell för att se hur vattenflödena förändras beroende på var dagvattnet uppkommer. I den kan man sedan undersöka hur föroreningar transporteras med vattnet.

- Vattnet är fullt med föroreningar som runnit från bland annat gator och tak, det kan till exempel handla om bensin, organiska föroreningar och tungmetaller. Vi vill ta reda på hur föroreningarna flödar med vattnet. Genom modellen kan man sedan undersöka vad den begränsande faktorn är, kanske behövs det en starkare pump eller en större reservoar, säger Karin, som är doktor i kemi.

För att kunna räkna på det kommer programvaran AFRY Intelligent Scenario Modelling, en programvara som utvecklats av AFRY, att användas. Intelligent Scenario Modelling är ett verktyg för simulering och riskanalys som kan tillämpas inom bland annat ekologi, radiologi, farmakokinetik, kemikaliehantering och VA. En av anledningarna till att gruppen valt just Intelligent Scenario Modelling är att det finns en gratisversion som gör att informationen kan spridas lätt, och därmed blir lätt att granska av kunder och tillståndshavare. Det gör programmet lättillgängligt. Dessutom kan delsystem som är framtagna i modellen återanvändas som ”legobitar” i nya modeller, vilket sparar resurser och underlättar jämförelse mellan de olika modellerna.

Programvaran möjliggör också sannolikhetsbedömningar, vilket innebär att man kommer att kunna ta fram ett spann på gissningar, och därmed få ut en sannolikhet för att det blir på ett visst sätt. Genom att ta reda på hur föroreningarna flödar i vattnet kan man ta reda på var det är viktigast att man sätter in åtgärder.

- Förhoppningsvis kan vi ta reda på vilken typ av föroreningar som kommer till vilken typ av ställen, om det finns hotspots etc. Då vet man var man bör fokusera resurserna för reningsprocesserna, och i förlängningen kan det påverka hur man designar avrinningssystemen, säger Karin.

Idén bygger på ett samarbete mellan flera discipliner och framöver kommer även andra kompetenser att inkluderas från AFRY. Som ett nästa steg bjuds Karin, Petter och Erik in till en accelerationsworkshop för att ta idén vidare.

Kontakt

Helena Paulsson - VP and Head of Business Area Architecture and Design

Helena Paulsson

VP and Head of Business Area Architecture and Design

Kontakta Helena Paulsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.