afry

Det kommunala vetot – ingen quick fix för mer vindkraft

Det kommunala vetot förblir en stötesten i frågan om vindkraft i Sverige. Enligt AFRYs modellering är landbaserad vindkraft den mest ekonomisk lönsamma, snabbaste och renaste energikällan vi kan bygga. Men endast 26% av planerade vindkraftsparker blir till verklighet, vilket bara delvis beror på det kommunala vetot. 

Ett sätt att öka utbyggnaden av landbaserad vindkraft är att begränsa det kommunala vetot till att enbart ske under konsultationsfasen. Denna begränsning skulle kunna leda till en ökning på ca 25 % årligen, visar uträkningar från AFRY Management Consulting.

Det finns dock utmaningar med att estimera effekterna av en sådan reform av det kommunala vetot. Om man kortar ner tiden för när kommunala veton kan läggas, kan det leda till att samma mängd veton lämnas in men tidigare i projekteringen. Reformen skulle då inte ge någon reell effekt på vindkraftsutvecklingen. Däremot skulle förändringen minska tidskrävande arbete och onödiga investeringar för vindkraftsbolagen, vilket skulle kunna skapa bättre ekonomisk trygghet som företagen behöver för att fortsätta sin tillväxt.

Viktigt att notera är också att det kommunala vetot bara står för en del av inställda vindkraftsprojekt. I en del regioner är andra faktorer som naturvård och försvar också betydelsefulla. I södra Sverige (SE4) är 66% av de som stoppas under tillståndsfasen kopplade till andra faktorer än det kommunala vetot, jämfört med norra Sverige där alla projekt stoppas på grund av veto. Det är just i södra Sverige som behovet av mer elproduktion är som störst, både för att möta en ökad efterfrågan och för att göra elsystemet mer effektivt.  

För att ta itu med dessa komplexa utmaningar och drivkrafter behövs en bred politisk ansats, och en mer nyanserad och heltäckande strategi för energiomställningen. Vi behöver se till hela bilden över varför utvecklingen av landbaserad vindkraft inte når sin fulla potential, snarare än att fokusera ensidigt på det kommunala vetot.

Energiomställningen kräver både lagringskapacitet och intermittent energi från vind. Vi har inte råd att ignorera vindkraftens potential. Vi måste se till hela bilden över vad det är som stoppar utbyggnad av landbaserad vindkraft, säger Anna Pehrsson, Head of AFRY Management Consulting Sverige.  

Energiomställningen är avgörande för klimatomställningen. Utan tillräckligt med ren energiproduktion, kommer vi inte att nå våra klimatmål och vi riskerar att gå miste om betydande industriinvesteringar och satsningar i Sverige.  

Anna Pehrsson - Chef för AFRY Management Consulting Energi i Sverige

Anna Pehrsson

Chef för AFRY Management Consulting Energi i Sverige

Kontakta Anna Pehrsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.