Robot Digital Twin hand white

Digitala tvillingen effektiviserar och skapar värde

06/12/2018
Det finns många områden där den digitala tvillingen kan användas och vara till nytta i flera delar av en organisation. Nu har AFRY tagit fram en process för hur en digital tvilling skapas, en process som kallas ”Twin creation process”. - Vi har inte sett något annat företag ha en process för att skapa en digital tvilling och vi menar att vi är unika här, säger Martin Kwasniewski.

Vid övergången till den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, har digitala tvillingar blivit ett centralt koncept för att effektivisera såväl produktion som underhållsarbete. En digital tvilling kan användas som en uppkopplad virtuell kopia av exempelvis en verklig produkt, process, infrastruktur i ett samhälle eller system av detsamma (läs mer om det i inlägget Så gör digitala tvillingar industrin effektivare). Den kan på ett smart sätt hjälpa företag att få koll på sitt underhåll och ställa diagnoser om hur en anläggning eller fabrik mår. När underhållet blir lättare att planera blir också investeringar mer lönsamma, resursutnyttjandet effektivare och dyra produktionsstopp förhindras.

Twin creation process

AFRY har tagit fram en process för hur en digital tvilling skapas, en process som kallas "Twin creation process". Det börjar med förstudie av de värden vi ska skapa tillsammans med kunden och slutar med en digital tvilling på rätt funktionsnivå för att nå en så fördelaktig avkastning på investeringen som möjligt för beställaren.

- Vi har inte sett något annat företag ha en process för att skapa en digital tvilling och vi menar att vi är unika här. Man ska inte börja med en avancerad komplett digital tvilling. Man börjar med mindre delar av en process och ett mindre system. Sen kan man utveckla den digitala tvillingen utgående från det. Antingen att den täcker en större del av systemet eller att man bygger på ytterligare funktionalitet, säger Martin Kwasniewski, Business Unit Manager CAE, Region West, AFRY.

Det finns många områden där den digitala tvillingen kan användas och vara till nytta i flera delar av en organisation; allt från operatören i kontrollrummet och processpecialisterna till den som jobbar på ledningsgruppsnivå. Jobben kommer också att förändras i framtiden tror Hans Bjarnehed.

- Vissa typer av jobb kommer att förändras på grund av en allt högre automatiseringsgrad. Det kan låta främmande men arbetsuppgifterna kommer att förändras, precis som de gjort de senaste 20 åren. Då stod man vid ett fysiskt ritbord, idag gör man allt i sin dator i till exempel 3D CAD. Så jobben utvecklas ständigt och nya kompetenser behövs, säger Hans Bjarnehed Sales Manager for Specialized Technical Services.

Växer utanför de stora företagen

Hans Bjarnehed och Martin Kwasniewski har jobbat på AFRY i flera år och är två av dem som menar att stora företag kommer behöva anpassa sig till den digitala utvecklingen snabbare för att inte bli omsprungna.

- Jag tror företag måste förstå att detta är framtiden och det är lika bra att hänga med från början, annars blir man omsprungen. Denna typen av lösningar växer snabbast inom mindre organisationer där man kan gå direkt på värdet av sin investering. Man kan spara pengar genom att planera underhållsstopp till rätt tillfälle. Producera med högre kvalitet och lägre resursutnyttjande samt lägre risk, säger Hans Bjarnehed Sales Manager for Specialized Technical Services.

Digital Twin levels