Digitaliseringsprojekt för framtidens effektiva fastighetsförvaltning

Digitaliseringsprojekt för framtidens effektiva fastighetsförvaltning

11/03/2022

Oskarshamns kommunala bostadsbolag Byggebo har anlitat AFRY för att effektivisera sin fastighetsförvaltning och sänka energiförbrukningen genom ökad digitalisering. Förändringsarbetet sker med hjälp av ett intelligent system som kommer både medarbetare och hyresgäster till godo.

Uppdraget inleddes med en inventering av Byggebos fastighetsbestånd, vilket rymmer cirka 2 400 hyresrättslägenheter och 80 verksamhetslokaler, för att få en aktuell bild av vilka tekniska system som används. Resultatet samlades i en så kallad projektbok som beskriver Byggebos tekniska infrastruktur, dess funktioner och kommunikationssätt. Här fastställs också vilka standarder och certifieringar som ska följas för att alla system och komponenter ska vara kompatibla med varandra.

Sänka vatten- och energiförbrukningen

– Vårt mål är att sänka vatten- och energiförbrukningen så mycket som möjligt genom att effektivisera underhållet och öka medvetenheten bland våra hyresgäster. Genom att samla in och analysera information automatiskt får vi en bra bild av hur husen mår och kan arbeta förebyggande på ett helt annat sätt. Det underlättar vardagen för våra medarbetare och hjälper oss att sätta in rätt åtgärd vid rätt tidpunkt, säger Fredrik Larsen, teknik- och förvaltningschef på Byggebo.

Prestanda och förbrukning i realtid med integrationsplattform

I nästa steg har AFRY installerat en digital integrationsplattform som kopplar ihop alla Byggebos fastigheter och interna system. Integrationsplattformen ger Byggebo full åtkomst till samtliga system och levererar uppgifter om prestanda och förbrukning i realtid. Informationen utgör ett bra beslutsunderlag som sparar mycket tid eftersom det är lätt att se var behoven finns och agera innan problem uppstår, vilket i sin tur ger nöjdare hyresgäster. En hög grad av automatisering gör att Byggebo kan effektivisera drift och underhåll av sina fastigheter.

– Integrationsplattformen är en plug and play-lösning som gör att det går snabbt att komma igång. Vi börjar med att ansluta kritiska system som är viktiga för ekonomi, komfort och säkerhet. Vår plattform kan läsa in data från alla typer av system (nya som gamla), kvalitetssäkra och spara data på ett strukturerat sätt. Byggebo är en föregångare och mig veterligen det första allmännyttiga bostadsbolaget i Sverige som arbetar på det här sättet, säger Magnus Sjöström, affärsutvecklare hos AFRY.

Främjar fossilfrihet och lägre energianvändning

– Samarbetet med AFRY fungerar jättebra. De förstår våra behov och använder beprövade lösningar från industrin. Generellt ligger fastighetssidan långt efter industrin vad gäller digitalisering så det finns en stor förbättringspotential, inte minst inom styr och regler. Det här projektet stärker vårt bidrag till Allmännyttans klimatinitiativ för fossilfrihet och lägre energianvändning. På sikt vill vi även koppla ihop oss med Oskarshamns kommun och Etec Teknikutbildning för utbyte av information. Möjligheterna är oändliga, avslutar Fredrik Larsen.

Kontakt

Har du frågor om digitalisering eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Fredrik Kahr - Digitalization Management

Fredrik Kahr

Digitalization Management

Kontakta Fredrik Kahr

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.