AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Energikartläggning för minskad energianvändning – ny fyraårsperiod och nya riktlinjer

14/03/2020

Nu startar en ny fyraårsperiod för att genomföra energikartläggningar (EKL) av verksamheter. En kartläggning ger en tydlig bild av vilka möjligheter företag har att effektivisera energianvändningen, sänka driftskostnaderna och minska klimatpåverkan.

För de företag som omfattas av Lag om energikartläggning för stora företag (2014:266) är det nu dags för nästa steg och en ny kartläggningsperiod. Den nya perioden omfattar åren 2020 till 2023 och har fokus på utvärdering av implementerade åtgärder men innebär också ett fortsatt kartläggningsarbete.

Energikartläggning vart fjärde år

Enligt lagen om energikartläggning som trädde i kraft år 2014, har stora företag skyldighet att göra energikartläggningar minst vart fjärde år. Rapportering sker till Energimyndigheten som ansvarar för tillsyn av lagen.

EKL år 2020 till 2023

I det fortsatta arbetet och under kommande period, år 2020 till 2023, ska varje företag utvärdera de åtgärder som har implementerats under tidigare period. Utvärderingen ska sedan tillsammans med en ny övergripande kartläggning av företagets verksamhet, lokaler och transporter rapporteras in till Energimyndigheten och då första gången under kvartal ett år 2021.

Inför den nya kartläggningsperioden har Energimyndigheten tagit fram vägledande material. I detta material går de igenom vad som gäller och hur en kartläggning ska genomföras.

Certifierad kartläggare

En energikartläggning kräver en certifierad kartläggare. Det går också att göra kartläggningen inom ramen för ett certifierat miljö- eller energiledningssystem.

AFRYs roll

Som energispecialister och certifierade energikartläggare på AFRY följer vi löpande utvecklingen inom energieffektivisering och det resultat som olika företag inom bygg- och fastighetsbranschen men också tillverkningsindustrin uppnår.

Vi har nära tillgång till expertkompetens inom alla områden inom energieffektiviseringsprocessen och vet att hållbara och digitala lösningar skapar stor besparingspotential.

Kontakt

Har du frågor om energikartläggning, vänligen kontakta energispecialist Mattias Nordlund på mattias.nordlund@afry.com eller 010-505 02 81.

 

Relaterad information
Energikartläggning (EKL)
Lag om energikartläggning stora företag
Energimyndigheten
Energieffektivisering