afry office Solna clear blue skies

Financial Times: AFRY – en av Europas klimatledare

27/05/2021

Enligt Financial Times är AFRY ett av de 300 företag i Europa som har minskat sin utsläppsintensitet allra mest mellan 2014 och 2019.

Financial Times lista omfattar de 300 företag vars utsläppsintensitet, växthusgaser relativt företagets intäkter, minskade mest under den granskade perioden, sett till scope 1 och 2 enligt den internationella beräkningsstandarden Greenhouse Gas Protocol. Vetenskapen visar att de absoluta globala utsläppen av växthusgaser måste halveras vart tionde år och att nettoutsläppen måste nå värdet noll år 2050 för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C.

– Det är verkligen roligt att se att vår strävan att accelerera övergången till ett mer hållbart samhälle blir uppmärksammad. För att nå de vetenskapsbaserade målen i linje med ambitionen att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C spelar företagens insatser en viktig roll och AFRY vill föregå med gott exempel, säger Marie Trogstam, hållbarhetschef på AFRY.

AFRY är en stödjande partner till Exponential Roadmap Initiative och har åtagit sig att sätta vetenskapsbaserade mål via Science Based Targets initiative i linje med att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C. Vi har beräknat våra koldioxidutsläpp och redovisat resultaten till CDP under 10 år, och har fått betyget B för perioden 2018–2020. År 2020 satte vi upp målet att nettoutsläppen av koldioxid ska vara noll år 2040.

Listningen är sammanställd av analysföretaget Statista. Utsläppsintensiteten definieras som ton koldioxidekvivalenter per 1 miljon euro i intäkter.

Här finns Financial Times lista över Europas klimatledare 2021.