Framtidens trafikmätning testas i Lund

Framtidens trafikmätning testas i Lund

17/12/2021

Syftet är att bland annat att effektivisera stadens trafikplanering och främja cykeltrafik.

Det traditionella sättet att mäta trafik, med slangar på vägen eller personer som räknar förbipasserande fordon, kan snart vara passé. I Lund har AFRY genomfört tester med portabla bildsensorer för att studera trafikflöden på uppdrag av Future by Lund, kommunens innovationsenhet inom Vinnova-projektet Lund Open Sensoring City.

Inbyggd AI-funktionalitet för igenkänning

Lösningen, som kallas AFRY Flowity, registrerar vilka fordon som passerar och har inbyggd AI-funktionalitet för igenkänning av gående, cyklar, personbilar, lätta lastbilar samt tyngre fordon.

– AFRY Flowity visar i realtid hur fordon rör sig, vilket håll de kommer från och vilken väg de väljer, hur hög hastigheten är etc. Informationen kan kombineras med andra data, till exempel gällande väder och olyckor, samt äldre mätningar för att skapa ett bättre beslutsunderlag vid trafikplanering. Exempelvis blir det enklare att precisera behovet av vinterväghållning, belysning och andra säkerhetsåtgärder, säger Mats Alexandersson, digitaliseringsexpert på AFRY.

Teknik för rörelsemönster

Tekniken kommer från fastighetsbranschen där den används för att studera rörelsemönster och optimera lokaler efter hyresgästernas behov (Space Management). Testerna utfördes under en månads tid på åtta platser i Lund och tre platser i närliggande Södra Sandby.

Underlag för trafikplanering

Tekniska förvaltningen ska använda underlaget i sin trafikplanering, bland annat för att få lärdomar om vad som krävs för att underlätta cykelpendling. Trafikmätningen ingår i utvecklingsprojektet Lund Open Sensoring City där AFRY medverkar som digitaliseringsrådgivare. AFRY arbetar även med implementeringen av en så kallad integrationsplattform som möjliggör sammankoppling av alla olika system i Lunds kommun.

– Lund ligger långt framme inom digitalisering. De har insett vilka möjligheter det ger att kombinera data från olika källor för att skapa en attraktiv och hållbar stad, säger Magnus Sjöström, digitaliseringsexpert på AFRY.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta digitaliseringsexpert Fredrik Kahr på fredrik.kahr@afry.com eller 010-505 45 98.

Relaterad information
2020-06-30 AFRY digitaliserar Lund genom integrationsplattform