people

Handbok för rekrytering av utlandsfödda medarbetare

30/06/2022

Nu släpper vi en handbok för rekrytering av utlandsfödda medarbetare

Genom vårt initiativ Immigrated Competence, ett projekt som startades upp 2015, har vi anställt närmare 700 personer från andra länder. Arbetet med programmet, som leds av AFRYs Inclusion & Diversity Manager Amir Nazari, har inte bara gett oss kompetenta medarbetare med olika bakgrund, utan också en stor mängd insikter och lärdomar.

Den här erfarenheten vill vi dela med oss av. Därför släpper vi nu en handbok med såväl konkreta tips och verktyg som berättelser från medarbetare och chefer. Syftet med handboken är att dela kunskap och främja samarbete och transparens, så att fler företag och organisationer kan komma igång med eller utöka sin rekrytering av medarbetare från andra länder.

Amir Nazari at AFRY

”Att rekrytera utanför Sveriges gränser är inte bara en förutsättning för att möta kompetensbehoven – det är också en möjlighet för människor som av olika anledningar fått lämna sitt hemland för att söka nytt jobb i Sverige.

Dessutom bidrar det till en större mångfald, vilket vi vet skapar mer dynamik och ökar kreativiteten."

Amir Nazari, Inclusion & Diversity Manager

I handboken finns inte bara fakta om vårt eget Immigrated Competence Programme, utan även relevant statistik om marknaden och kompetensbehoven i stort. Vi delar med oss av checklistor, guider och tips som kan vara till stöd för organisationer som vill komma igång med eller utöka rekryteringen av utlandsfödda kandidater.

Handboken togs fram av AFRY under våren/sommaren 2022 och finns att ladda ner här nedanför.

Amir Nazari om Immigrated Competence Programme

Girl with yellow javekt sitting down

Inkludering & mångfald

AFRY lägger stor vikt vid inkludering & mångfald och har bland annat två heltidsanställda Inclusion & Diversity Managers som arbetar med strategiska och operativa insatser.

Kontakt

Amir Nazari  - Inclusion & Diversity Manager

Amir Nazari

Inclusion & Diversity Manager
Cathrine Sandegren - EVP and Head of Communications and Brand

Cathrine Sandegren

EVP and Head of Communications and Brand