Diverse team AFRY employees on roof at sunrise

”Inkludering och mångfald är inte filantropi”

04/05/2021

Idag inleddes European Diversity Month med ett lanseringsevent på EU-kommissionen.

AFRYs vd Jonas Gustavsson var en av talarna och bjöds in för att berätta om Immigrated Competence – ett framgångsrikt coachnings- och matchningsprogram som används för att rekrytera nyanlända ingenjörer.

European Diversity Month är ett initiativ som drivs av EU-kommissionen genom EU-nätverket Diversity Charter och dess medlemmar. Initiativet syftar till att stödja EU-kommissionens långsiktiga mål att bekämpa diskriminering och lyfta inkludering och mångfald på europeiska arbetsplatser.

AFRY's CEO Jonas Gustavsson speaking at European Diversity Month
AFRYs vd Jonas Gustavsson

– För oss handlar inkludering och mångfald inte om filantropi utan om att se till att vi har medarbetare med olika perspektiv och bakgrunder. Det är ett av fundament i vår företagskultur eftersom vi vet att det föder kreativitet skapar en dynamisk arbetsplats, säger Jonas Gustavsson, vd och koncernchef AFRY.

Under lanseringseventet samlades beslutsfattare, företagsledare och andra under dagen för att dela erfarenheter är lärdomar. Bland talarna var bland andra Helena Dalli, EU-kommissionär med ansvar för jämlikhet, och Madeleine de Cock Buning, vice president EMEA på Netflix. AFRYs vd Jonas Gustavsson berättade om Immigrated Competence som är ett coachnings- och matchningsprogram som används för att rekrytera nyanlända ingenjörer till företaget. Hittills har över 350 personer anställts genom programmet.

AFRY har varit engagerade i EU-nätverket Diversity Charter sedan 2020 och nyligen valdes Amir Nazari, Inclusion & Diversity Manager på AFRY, in i styrelsen.

– Jag vill bidra med min erfarenhet. Jag vet hur svårt det är att som ingenjör med utländsk bakgrund komma in på den svenska arbetsmarknaden. Genom att vara med i Diversity Charter kan företag bidra till mer jämställda arbetsplatser och mer inkludering och mångfald i näringslivet, säger Amir Nazari, Inclusion & Diversity Manager på AFRY.

 

Här kan du se lanseringseventet från European Diversity Month.

Här hittar du mer information om Diversity Charter Sweden.

Amir Nazari  - Inclusion & Diversity Manager

Amir Nazari

Inclusion & Diversity Manager